Wiadomości

Emitel wspiera zrównoważony rozwój

 

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, to dwie naczelne zasady, którymi Emitel kieruje się w swojej działalności. Dlatego spółka zaangażowała się w prace Global Compact, platformy ONZ do spraw promowania społecznej odpowiedzialności biznesu. 15 października 2018 Global Compact kolejny raz przyznała tytuły Architektów Rozwoju, a Emitel był Partnerem Głównym Gali.

Architekci Rozwoju to ludzie, firmy i organizacje kierującym się w działaniu publicznym zasadami zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczna gala odbyła się w dniu szczególnym, bo w siedemdziesiątą rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dlatego nagrody Architekt Rozwoju 2018 dla instytucji, wręczone zostały właśnie w kategorii ochrona praw człowieka.

W tym roku laureatami zostali m.in. zostali: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia, Stowarzyszenie Miasta w Internecie i inicjatywa Latarnicy Polski Cyfrowej.

Jak co roku gali wręczenia tytułów Architektów Rozwoju towarzyszyła publikacja raportu GCNP Yearbook. W dokumencie prezentowane są wszystkie wydarzenia z lat 2017-2018 realizowane z Partnerami biznesowymi i rządowymi. W części drugiej, wzorem lat ubiegłych, firmy prezentują swoje działania i polityki zrównoważonego rozwoju.

W raporcie opublikowane zostały teksty partnerów Global Compact Network Poland. Prezes Zarządu Emitel S.A. – Andrzej Kozłowski skupił się w tym roku na szansie, jaką jest rozwój w Polsce inteligentnych miast, tzw. „smart cities”, które ułatwią życie mieszkańcom, bez uszczerbku dla środowiska naturalnego, a nawet prowadząc do jego rozwoju. Według raportu “Cities in Motion Index 2017” przygotowanego przez IESE Business School, tylko dwa polskie miasta (Warszawa i Wrocław) zakwalifikowały się do pierwszej setki listy najbardziej inteligentnych miast świata.

„Odległe miejsca w rankingach nie powinny nas zniechęcać tylko mobilizować. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast, inteligentnego zarządzania transportem, energetyką, komunikacją i bezpieczeństwem to nie opcja a konieczność. Rozwój innowacyjnych technologii pozwala na znaczne podniesienie jakości życia w miastach. Miasta mogą być zarządzane w sposób nowoczesny, oszczędny i przyjazny dla środowiska. Integracja rozwiązań technicznych z infrastrukturą miejską pozwoli w pełni wykorzystać tkwiący w miastach potencjał, tym samym zapewnić bezpieczeństwo, poprawić komfort życia mieszkańców i wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne” – pisze Andrzej Kozłowski.

Rosnąca liczba mieszkańców wymusza lepsze zorganizowanie przestrzeni miejskiej.

Służy temu m.in. zwiększenie zasięgu sieci komórkowych oraz Internetu w miejscach publicznych, inteligentne sterowanie ruchem ulicznym, a także monitorowanie ruchu samochodowego i wykorzystania przestrzeni parkingowych.

„Dużym wyzwaniem dla zarządzających miastami jest ograniczenie zużycia energii i monitorowanie zanieczyszczeń powietrza. Zastosowanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych czy inteligentnych systemów pomiarowych pozwala monitorować i sterować poborem energii, sieciami gazowymi oraz wodociągami a jednocześnie optymalizować koszty. Inteligentne rozwiązania pomagają optymalizować inne usługi publiczne, np. wywóz odpadów komunalnych” – pisze Andrzej Kozłowski.

Nieodzowną częścią inteligentnych miast jest także zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Oprócz pomiaru natężenia ruchu, zanieczyszczenia powietrza oraz oświetlenia w ciągach komunikacyjnych, niezwykle istotne staje się monitorowanie ulic, analiza miejsca położenia ludzi i rzeczy. Inteligentne systemy miejskie mogą automatycznie monitorować parametry różnych zjawisk zachodzących w obszarze miast. Aby wykorzystać potencjał nowych technologii niezbędne jest zapewnienie systemów komunikacyjnych, łączących czujniki i urządzenia monitorujące z systemami gromadzącymi dane w celu ich analizy, wizualizacji oraz reakcji na zaistniałe zdarzenia.

„W tym miejscu zaczyna się rola firm, takich jak Emitel, które potrafią dostarczyć odpowiednie rozwiązania. Nasza spółka już dzisiaj pretenduje do grona liderów w zakresie rozwoju rozwiązań inteligentnych miast. Nie byłoby to możliwe gdyby nie ponad 50-letnie doświadczenie w zakresie technologii bezprzewodowych, które firma budowa m.in. świadcząc usługi emisji naziemnej telewizji cyfrowej, radia oraz łączności kryzysowej. Mając świadomość olbrzymiego potencjału rozwiązań typu Smart cities, podjęliśmy decyzję o rozwoju sieci transmisyjnej na bazie technologii Long Range Radio. Powszechne udostępnienie sieci w polskich miastach ma na celu stymulowanie rozwoju rozwiązań przez podmioty trzecie i stwarza szansę dla przedsiębiorców, w tym start-up’ów do tworzenia rozwiązań w ramach aglomeracji miejskich” – dodaje Prezes Emitel.

Obecnie wspólnie z partnerami oraz władzami samorządowymi Emitel prowadzi projekty pilotażowe w kliku polskich miastach. Celem jednego z projektów jest budowa systemu do wykrywania miejskich wysp ciepła, czyli zaburzeń temperatury związanych z silną urbanizacją terenu. Identyfikacja i przeciwdziałanie powstawaniu miejskich wysp ciepła jest jednym z celów miejskich programów adaptacji do zmian klimatu. Testowane rozwiązanie doskonale wpisuje się w program „Zrównoważone miasta”, który powstał jako odpowiedź Global Compact Poland na przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Platforma Global Compact została powołana w 2000 roku przez Przewodniczącego ONZ. W tej chwili skupia ponad 13 500 podmiotów ze 170 krajów, co sprawia, że Global Compact jest największą, światową inicjatywą skupiająca zrównoważony biznes. Polskę reprezentuje 80 organizacji, między innymi Grupa Azoty, Polpharma, mBank, Dr Irena Eris, Totalizator Sportowy czy Orange Polska.

Global Compact opracowała 10 uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, czy przeciwdziałania korupcji. Wzywa firmy do tworzenia strategii działań i samych działań opartych o ten dekalog i wymaga od swoich członków raportowania o postępach we wdrażaniu 10 zasad. Członkowie Global Compact wierzą, że biznes posiada wielką moc zmieniania świata na lepsze.

  • Centrum Informacji, 30.10.2018.