Wiadomości

Emitel społecznie odpowiedzialny

 

W 20. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który opublikowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz kolejny znalazły się dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, podejmowane przez spółkę Emitel, która jest największym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Działania przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego zostały nagrodzone również przez organizatorów konkursu „Listki CSR” organizowanego przez redakcję tygodnika „Polityka”.

 

Dobre praktyki spółki Emitel

 

„Społeczną odpowiedzialność biznesu Emitel rozumie jako troskę o pracowników, szeroko pojęte otoczenie przedsiębiorstwa oraz wrażliwość na kwestie różnorodności.” – Wyjaśnia  Andrzej J. Kozłowski – prezes zarządu Emitel. – „W 2021 roku Spółka zatwierdziła Politykę ESG na lata 2021–2025, a do każdego kierunku przypisaliśmy odpowiadające im globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonyc. To ważny dokument dla Spółki Emitel, który definiuje główne cele naszej działalności w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. – Deklaruje Andrzej J. Kozłowski– prezes zarządu Emitel.

 

W 20 edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, przedstawionego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniono następujące dobre praktyk spółki Emitel: przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom i nadużyciom, równe szanse w miejscu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog społeczny wewnątrz przedsiębiorstwa, rozwój i edukacja, digitalizacja miejsca pracy, Akademia Mindfullnes czy promocja zdrowia. W wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu można zapoznać się łącznie z 34 praktykami zgłoszonymi przez Emitel.

 

Publikowany każdego roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport to największy w Polsce przegląd inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W 20. edycji zaprezentowano 1.677 działań, podjętych przez 283 podmioty. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

 

Motivizer w Emitel

 

Natomiast Tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11. wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR Polityki. Organizatorzy konkursu przyznali Emitel Srebrny Listek CSR, doceniając działania Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

 

Srebrnymi Listkami CSR Polityki nagrodzono przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane ze swoją działalnością. Oceny w konkursie zostały przyznane na podstawie analizy wypełnionej przez przedsiębiorstwa ankiety, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000.

 

Portal Informacyjny, /KAM/  07.06.2022