Wiadomości

Edukacja musi się rozwijać

 

XXI wiek, a jesteśmy już w trzeciej jego dekadzie stawia ciągle nowe wyzwania. Jednak z nich są nowe formy kształcenia. To ważne, albowiem dobre wykształcenie dla młodych ludzi to zwiększanie szansy na dobrą pracę. Przykładem jak rozwijać bazę edukacyjną jest Powiat Pilski i jego wizjoner Starosta Eligiusz Komarowski.

Nową inwestycją w oświacie jest Powiatowe Centrum Edukacji w Pile, które stanie się nowoczesną bazą kształcenia zawodowego na miarę XXI wieku. Właśnie został uruchomiony projekt „Gotowi do pracy – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców”. Jego wartość to 620.000 zł. Jest on w 90 proc. (557.000 zł) dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile dzięki pozyskanym środkom wyposaży w nowoczesny sprzęt 4 pracownie do praktycznej nauki zawodów: spawalnictwa, samochodową, pracownię CNC – programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i pracownię komputerową wspomagania projektowania CAD/CAM. Przedsięwzięcie obejmuje także kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

To jednak nie koniec. Starosta Powiatu Pilskiego Eligiusz Komarowski pragnie w 2021 roku całkowicie przebudować i rozbudować Powiatowe Centrum Edukacji w Pile. Celem jest stworzenie bogato wyposażonego Centrum Innowacji Technologicznych. To przedsięwzięcie ma kosztować 27.000.000 zł. Środki zamierza pozyskać z dofinansowania  w ramach WRPO. Dokumenty w tej sprawie już czekają na rozpatrzenie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

„W ramach projektu powstaną nowe sale dydaktyczne, np. mechatroniki samochodowej robotyki, automatyki, spawalnictwa, w celu utworzenia nowych kierunków zawodowych, np. technik automatyk i technik spawalnictwa.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego. – „W sumie planujemy 26 pracowni, a maszyny, narzędzia i urządzenia będą takie jak w nowoczesnych zakładach pracy. W praktyce będzie można nauczyć się tutaj każdego zawodu. Dzisiaj ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na wykształconych pracowników zawodowych, dotychczasowy program Powiatowego Centrum Edukacji stał się już niewystarczający. Z Centrum Innowacji Technologicznych będą korzystać nie tylko uczniowie z powiatu pilskiego, ale w wyniku stosownych porozumień, także młodzież z okolicznych powiatów z regionu północnej Wielkopolski.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

 

Portal Informacyjny /DEC/ 07.08.2020