Wiadomości

Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w Centrum Okulistycznym Świat Oka

Już w najbliższą sobotę, 3 listopada przy ul. Merliniego 9 w Warszawie odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi oraz szpiku pod hasłem Dzień Dawcy Szpiku. Akcja zorganizowana została przez fundację DKMS przy współpracy z Centrum Okulistycznym Świat Oka.

Fundacja DKMS, w ramach Dni Dawców Szpiku, od ośmiu lat współpracuje z osobami i instytucjami zainteresowanymi propagowaniem idei dawstwa. Inicjatywa ma na celu zwiększenie szans pacjentów potrzebujących przeszczepienia komórek macierzystych lub szpiku na znalezienie bliźniaka genetycznego. Akcje rejestracji potencjalnych dawców prowadzone są przez okrągły rok w różnych miejscach Polski. Najbliższa odbędzie się 3 listopada w siedzibie Centrum Okulistycznego Świat Oka przy ul. Merliniego 9 w Warszawie.

Specjaliści Świata Oka na co dzień opiekują się wzrokiem pacjentów chorujących na nowotwory i pomagają im zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie choroba oraz jej leczenie.

Interdyscyplinarny zespół zapewnia holistyczne spojrzenie na pacjenta oraz kompleksowe i nowoczesne metody diagnostyczno-terapeutyczne.

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:
Data: 3 listopada 2018 r.
Godzina: 09:00 – 15:00
Miejsce: Świat Oka Centrum Okulistyczne
Adres: Dominika Merliniego 9, Warszawa

 

Zarejestrować może się każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważąca minimum 50 kg. (bez dużej nadwagi).

Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą zarejestrować się, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co 35 sekund ktoś na świecie zapada na raka krwi.

Spośród chorób dziecięcych, rak krwi jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25% pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, aby bezinteresownie ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia.

Na świecie jest aktualnie zarejestrowanych ponad 29 milionów potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. Ponad 1,5 miliona stanowią dawcy zarejestrowani w polskim rejestrze prowadzonym przez Poltransplant. Jednak, mimo tylu zarejestrowanych, co piąty pacjent nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego.

Fundacja DKMS to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której jest zarejestrowanych i przebadanych ponad 1,38 miliona potencjalnych dawców szpiku, a już 5 689 osób (stan na wrzesień 2018) oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

***
Świat Oka to kompleksowe Centrum Okulistyczne i nowoczesne Studio Optyczne zlokalizowane w Warszawie przy ul. Dominika Merliniego 9. Wszechstronna oferta dedykowana jest dla każdego pacjenta niezależnie od jego wieku i potrzeb. Świat Oka tworzy doświadczony i wykwalifikowany zespół 60. specjalistów, którzy mają do dyspozycji 12. pracowni, 2. sale zabiegowe oraz 50. urządzeń dedykowanych m.in. laseroterapii, chirurgii zaćmy, jaskrze, chorobom siatkówki, korekcji wad wzroku czy estetyce okulistycznej. Centrum Okulistyczne Świat Oka zostało wyróżnione przez Instytut Biznesu tytułem Ambasadorzy Zdrowia 2018 za wiedzę, doświadczenie i poprawę jakości życia pacjentów.

Dyrektor Medyczną i Naukową Centrum Okulistycznego Świat Oka jest dr n. med. Anna Maria Ambroziak, specjalista chorób oczu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych. W dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji oraz udział w licznych badaniach i grantach.

 

  • Centrum Informacji, 29.10.2018.