Wiadomości

Dolne Młyny: groźny nielegalny zbiornik z gazem

 

Niemal 3.000 litrowy zbiornik z gazem cały czas znajduje się przy restauracji Tao Restaurant & Club, na terenie krakowskiego kompleksu gastronomiczno rozrywkowego Dolne Młyny. Pomimo nakazu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB), restauratorzy, którzy zainstalowali go tam kilka lat temu bez wymaganych prawem zezwoleń, nie usunęli go. Mieli na to 3 miesiące. Decyzja WINB ma charakter ostateczny. Brak jej realizacji wiązać się może z karami.

Wiosną tego roku krakowski Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał usunięcie zbiornika z gazem, jaki zalega przy restauracji Tao, na terenie krakowskiego kompleksu przy ulicy Dolnych Młynów. Pracownicy Inspekcji pojawili się, aby sprawdzić, czy restauratorzy zastosowali się do tego nakazu. Na miejscu nie pojawił się jednak żaden reprezentant lokalu. Inspektorzy nie mogli zbliżyć się do instalacji, aby z bliska dokonać jej oględzin. Ogrodzony fragment terenu był bowiem zamknięty. „Przez otwory w ogrodzeniu stwierdzono widoczne klapy (…) oraz wykonane stalowe bariery wokół klap zbiornika z oznakowaniem strefy zagrożenia wybuchem.” – Przeczytać można w sporządzonym po kontroli protokole WINB. „

„Wszystko wskazuje więc na to, że pomimo naszych nadziei, iż sprawca samowoli wykaże się odpowiedzialnością, kompletnie zlekceważył on niestety nakaz usunięcia zbiornika z gazem.” – Stwierdza Aldo Ibañez z Immobiliaria Camins Polska, do której należy nieruchomość przy ulicy Dolnych Młynów. – „Sprawca został do tego przecież wezwany kilka miesięcy temu. Zbiornik cały czas zagraża bezpieczeństwu znajdujących się tam ludzi i zabytkowym budynkom stojącym na tym terenie. Odpowiedzialność za to spada na właściciela, gdyż cała nieruchomość jest nasza, a my faktycznie zostaliśmy pozbawienia możliwości dokonania tam jakichkolwiek działań.” – Wyjaśnia Aldo Ibañez z Immobiliaria Camins Polska. Przypomina też, że jej przedstawicielom wejście na ten teren skutecznie uniemożliwiają zajmujące go podmioty. – „Pomimo podejmowanych prób, nie pozwolono nam w przeszłości na wykonanie tam żadnych niezbędnych prac.” – Dodaje Aldo Ibañez.

Zbiornik na płynny gaz o pojemności niemal 3.000 litrów znajduje się na dziedzińcu przy samej ścianie budynku, w którym znajduje się popularny lokal „Tao Restaurant & Club”. Restaurator wykorzystuje go do zasilania urządzeń na gaz w lokalu. Mieści się on w jednym z zabytkowych budynków usytuowanych na terenie pofabrycznego kompleksu przy ulicy Dolnych Młynów, w samym centrum starego Krakowa.

W lutym 2020 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę tego zbiornika, wskazując, że zajmujący lokal „Tao Restaurant & Club” podmiot umieścił go bez wymaganych prawem pozwoleń. Wiosną nakaz Powiatowego Inspektoratu podtrzymał nadrzędny wobec niego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W uzasadnieniu decyzji urząd przypominał, że przeciw zajmującym restaurację TAO osobom toczyły się też inne postępowania dot. nakazów usunięcia samowoli budowlanych w tym samym lokalu. Nakaz dotyczący rozbiórki 3.000 litrowego zbiornika z gazem jest ostateczny, a więc – już wykonalny. O możliwym zagrożeniu, jakie stwarza on dla zabytkowego budynku, a także znajdujących się w nim i jego pobliżu osób, właściciel obiektów alarmował wielokrotnie uprawnione służby.

Z podawanych w lokalnej prasie informacji wynika, że zajmująca kompleks przy ulicy Dolnych Młynów fundacja Tytano wraz z użytkującymi poszczególne lokale podmiotami (w tym także Tao Restaurant & Club) działać tam będzie tylko do końca września 2020 r. Potem, na teren wrócić ma Immobiliaria Camins Polska, do której należy ten kompleks.

 

Portal Informacyjny /MAZ/ 15.09.2020