Wiadomości

Dobry rok Powiatu Pilskiego

 

Są branże, które pandemia, wywołana koronawirusem SARS-CoV-2, sparaliżowała. W wielu przypadkach rok 2020 to po prostu zatrzymanie działalności. Na szczęście nie dotyczy to wszystkich obszarów życia. Przykładem mogą być działania podejmowane m. in. przez władze powiatu Pilskiego.

Powiat Pilski mimo pandemii nieustająco realizował, spoczywające na nim zadania. Inwestował w edukację młodzieży, dbał o seniorów. W trosce o zdrowie mieszkańców wspierał finansowo inwestycje w Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica i Szpital Powiatowy w Wyrzysku. Staraniem Powiatu Pilskiego były budowane  i modernizowane drogi, wspierano sport dzieci i młodzieży, służby mundurowe. Ponadto podejmowano  wiele działań, mających na celu minimalizowanie skutków pandemii, pomagając także przedsiębiorcom.

Został odbudowany Powiatowy Stadionu przy Okrzei. Powiat Pilski pozyskał na te inwestycję ponad 3.500.000 zł ze środków Unii Europejskiej. W części rekreacyjnej wybudowano: plac zabaw, siłownię, nowe altanki, parkingi, drogi, chodniki. Na dużym stadionie wymieniono trybuny, zainstalowano nowoczesne oświetlenie płyty boiska, które pozwala na rekreację do późnych godzin wieczornych. Z własnych środków Powiat Pilki odnowił murawę, wybudował tartanową bieżnię. W miejscu dawnych kortów wybudował mniejsze boisko dla młodych adeptów piłki nożnej. Obiekt otwarto w sierpniu 2020 r. Od tego czasu odbyło się tu wiele wydarzeń piłkarskich, zawody lekkoatletyczne, spotkania seniorów. Mieszkańcy korzystają z obiektu także indywidualnie, grają w piłkę, biegają, rodziny z dziećmi korzystają z placu zabaw, siłowni.

Trwają prace związane z rewitalizacją budynku dawnego kina Iskra. Koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 5.000.000 zł. Obecnie trwają prace wykończeniowe w ponad 100-letnim budynku dawnego kina Iskra w Pile. Odbywa się ona również za pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej, które Powiat Pilski pozyskał z tego samego projektu, w ramach którego odbudował Stadion Powiatowy przy Okrzei. Rewitalizacja objęła remont zewnętrzny budynku, wymianę dachu, nową elewację, łącznie z odsłonięciem od strony ulicy okien w sali widowiskowej. Wewnątrz remont jest także gruntowny, sala widowiskowa będzie miała nową sceną, miejsca dla widowni, profesjonalne nagłośnienie.

Na ukończeniu jest budowa hali sportowej przy ul. Pola w Pile. Koszt inwestycji to 15.000.000 zł. Obecny Zarząd Powiatu w Pile dzięki wsparciu pilskich parlamentarzystów pozyskał na jej budowę 6.000.000 zł z Ministerstwa Sportu, a hala została wpisana do inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Będzie służyć wszystkim mieszkańcom, ale przede wszystkim uczniom Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pile, I Liceum Ogólnokształcącego  i pozostałym ze szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.

W sierpniu 2020 r. rozpoczęła się termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego, w tym zabytkowego, dawnej siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Pile. Obejmuje ona również zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków, gdzie powstają strefy edukacji ekologicznej dla mieszkańców. Po ukończeniu remontu będzie to jedno z najpiękniejszych miejsc w Pile, nowa strefa wypoczynku dla mieszkańców, wkomponowana w teren Wyspy.

2020 rok to także rekordowy rok pod względem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile. Powiat Pilski przekazał łącznie 3.400.000 zł – najwięcej w historii powiatu pilskiego. Z tych środków za ponad 500.000 zł zakupiono specjalistyczne urządzenia na potrzeby różnych oddziałów, w ostatnim czasie najnowocześniejszy mammograf wartości blisko 800.000 zł do którego Powiat Pilski dołożył 155.000 zł. Na ukończeniu jest modernizacja Oddziału Chemioterapii za kwotę 4.000.000 zł, którą przyspieszyła dotacja Powiatu w wysokości 2.000.000 zł.

Za 2.200.000 zł Powiat Pilski wyremontował kolejny, blisko 2-kilometrowy odcinek drogi Zawada-Piła. Przy drodze powstał nowy chodnik, oznakowane przejścia dla pieszych. Droga stała się bezpieczniejsza. Na tę inwestycję Powiat Pilski pozyskał 1.300.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Podobnie sięgnął po środki z Funduszu w kwocie blisko 500.000 zł na budowę 1,5 kilometrowego chodnika łączącego Górkę Klasztorną z Wiktorówkiem. Inwestycje zrealizowano jesienią 2020 r. Teraz mieszkańcy i pielgrzymi przybywający do sanktuarium w Górce Klasztornej mogą czuć się bezpieczniej.

W Powiatowym Centrum Edukacji w Pile obecnie bogato wyposażane są cztery pracownie do praktycznej nauki zawodów. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowane są dwa projekty polegające na urządzeniu łącznie 6 pracowni. W Zespole Szkół Ekonomicznych powstał nowy kierunek – technik multimediów. Władze Powiatu podpisały także umowę na utworzenie w Zespole Szkół Technicznych w Pile nowego kierunku „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. W grudniu 2020 r. w czterech szkołach branżowych urządził bogato wyposażone w sprzęt laboratoryjny i multimedialny „Zielone Pracownie” do prowadzenia lekcji z przedmiotów przyrodniczych i ekologii.

Inwestycji było znacznie więcej, podobnie jak ciekawych projektów dla mieszkańców, które zrealizowano. „Za nami 2020 rok. Rok szczególny, trudny dla nas wszystkich. Jednak w sytuacji kiedy pełnimy funkcje publiczne musimy wymagać od siebie więcej. – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – starosta pilski. – „Zarząd Powiatu Pilskiego, mimo wielu ograniczeń i zmian wprowadzanych w związku z zagrożeniem chorobą CODIV-19, nieprzerwalnie w ciągu roku realizował zaplanowane inwestycje oraz czynił starania o rozpoczęcie nowych, tak aby w czasie, gdy w końcu miną wszystkie zagrożenia, mieszkańcy mogli skorzystać z odbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury w powiecie pilskim.” – Podsumowuje Eligiusz Komarowski – starosta pilski.

 

Portal Informacyjny /DEC/ 4.01.2021