Wiadomości

Czwarta rewolucja przemysłowa szansą dla mniejszych przedsiębiorców

 

„Przemysł 4.0” to teraźniejszość światowej gospodarki. Jest to koncepcja postępu, wynikająca z korzyści i efektów wzajemnego wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. To także zbiór technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających systemów cyber-fizycznych, internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego.

 

https://centrum-informacji.com/przemysl-4-0-element-wyrownywania-szans-miedzy-regionami/

 

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań pozwala na wysoce elastyczną automatyzację procesów, przekładając się tym samym na wzrost efektywności przedsiębiorstwa. Platforma Przemysłu Przyszłości wraz z Instytutem Staszica zorganizowała debatę on-line „Przemysł 4.0 – element wyrównywania szans między regionami”, w której uczestniczyli Dawid Solak – Prezes Platformy Przemysłu Przyszłości, Krzysztof Krystowskiprezes Związku Klastry Polskie, Maciej Staszakwiceprezes Emitel, Michał Lipiński – dyrektor Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Piotr Soroczyńskigłówny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

 

W jej trakcie eksperci odpowiedzieli na pytanie jak innowacyjne rozwiązania przełożą się na rozwój lokalnej gospodarki i jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami w tym zakresie.

 

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw możliwa jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi. Czynnikiem napędzającym transformację, w kierunku przemysłu 4.0, są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług. Technologia umożliwia poprawienie wydajności produkcji, obniżenie kosztów, skrócenie przestojów oraz co także istotne – zminimalizowanie ilości odpadów. Jednak na tym nie koniec – nowoczesne fabryki wywierają również istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych zapewniając im stabilne źródło utrzymania.

 

Przemysł 4.0 w natarciu

 

Podczas debaty „Przemysł 4.0 – element wyrównywania szans między regionami”, Maciej Staszak – wiceprezes Emitel zauważył, że kluczem do sukcesu będzie budowanie wiedzy i dzielenie się nią wśród przedsiębiorców. Jak podkreślał, bez współdzielenia infrastruktury i systemów, transformacja cyfrowa mogłaby być zbyt dużym ciężarem dla mniejszych podmiotów. Wskazał również na rolę państwa w tym procesie.

 

„W perspektywie najbliższych kilkunastu lat państwo powinno być jednym z najważniejszych uczestników wdrażania rozwiązań transformacji cyfrowej. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw przełoży się na zwiększenie atrakcyjności Polski w oczach inwestorów.” – Uważa Maciej Staszak – wiceprezes Emitel.

 

Piotr Soroczyński – główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej – w trakcie debaty „Przemysł 4.0 – element wyrównywania szans między regionami”, zwrócił uwagę, że czwarta rewolucja przemysłowa może być olbrzymią szansą dla mniejszych przedsiębiorców, a także regionów, w których prowadzą swój biznes. Jak zauważył – zwiększenie efektywności przedsiębiorstw, zastosowanie nowych technologii oraz idące za tym możliwości rozwoju i ekspansji wpłyną pozytywnie na rynek pracy w regionach, które do tej pory cierpiały na brak odpowiednio wykształconych kadr.

 

Paweł Pliszka: Sztuczna inteligencja dokonuje przewartościowań

 

Eksperci uczestniczący w debacie „Przemysł 4.0 – element wyrównywania szans między regionami” zgodzili się, że dla sukcesu całej idei jaką jest czwarta rewolucja przemysłowa konieczna będzie współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami jak i podmiotami, które zrzeszają przedsiębiorców.

 

„Przeprowadzanie transformacji przedsiębiorstw wymaga stworzenia ekosystemu, szerokiej koalicji podmiotów i instytucji, które będą w ten proces zaangażowane. Z jednej strony duże znaczenie ma sektor publiczny, na czele z Ministerstwem Rozwoju, ale bardzo ważną rolę odgrywać będą też klastry czy Krajowa Izba Gospodarcza oraz inne podmioty, które wspierają przedsiębiorców i w transformacji cyfrowej. Trzeba pamiętać również o komercyjnych podmiotach, które posiadają gotowe rozwiązania dla przemysłu. One też muszą być częścią tego ekosystemu, ponieważ w pojedynkę proces ten może być skazany na fiasko.” – Uważa Dawid Solak – pełniący obowiązki Prezesa Platformy Przemysłu Przyszłości.

 

Michał Lipiński – dyrektor Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” –przypomniał, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają w planach transformację będą mieli przed sobą kilka wyzwań. Wyzwaniem może być finansowanie inwestycji i przygotowanie jej następnych etapów. Kolejnym będzie cyberbezpieczeństwo, ponieważ wzrośnie ryzyko ataków – potrzebne będzie stworzenie nowych procedur bezpieczeństwa i zadbanie o odpowiednie systemy.

 

Tajemnice algorytmów bankowych pozwalają przewidzieć rozwód

 

„Wyzwaniem dla przedsiębiorców będzie wyszkolenie kadr oraz zatrudnienie ekspertów, którzy będą obsługiwać nowe rozwiązania. Przedsiębiorstwa powinny zacząć mocniej współpracować z uczelniami wyższymi, tak by te mogły kreować nowe kierunki specjalistyczne dla studentów.” – Powiedział Michał Lipiński – dyrektor Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Krzysztof Krystowski – prezes Związku Klastry Polskie podkreślił, że dla osiągniecia sukcesu będą ważne dwa czynniki: chęć zmian i współpraca. – „Nie bójmy się zmian jakie niesie czwarta rewolucja przemysłowa. Tych zmian trzeba szukać podobnie jak możliwości współpracy, tak by wysiłek współdzielić, a nie brać wszystkiego na siebie. Od tego zależy przyszłość polskiej gospodarki. W kompetencje przyszłości musimy inwestować. Do roboty i nie bójmy się!” – Zachęcił Krzysztof Krystowski – prezes Związku Klastry Polskie.

 

Liczby mówią: Amerykanie o sztucznej inteligencji

 

Organizatorem debaty była Platforma Przemysłu Przyszłości – organizacja, której celem jest budowa przemysłu 4.0 w Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz rozwija kadry przedsiębiorstw. Organizuje szkolenia i promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa. Platforma Przemysłu Przyszłości pomaga w procesie modernizacji i transformacji biznesu, tak aby polskie przedsiębiorstwa stawały się jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym. Platforma Przemysłu Przyszłości jest fundacją skarbu państwa nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

 

Współorganizatorem wydarzenia został Instytut Staszica – powołany do życia w 2013 roku niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi i gospodarczymi w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 

Podsumowanie debatę online pt. „Przemysł 4.0 – element wyrównywania szans między regionami”, można odsłuchać na stronie: https://youtu.be/bkwna3Yz02M

 

Instytut Staszica to niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prezesem organizacji Instytutu jest dr hab. Agnieszka Domańska. W gronie współpracowników są eksperci wykładowcy akademiccy i publicyści. Celami Instytutu Staszica są: promowanie pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej, prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych, wspieranie działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Stanowisko w związku z projektem ustawy podnoszącej stawki akcyzy na wyroby alkoholowe

 

Instytut Staszica przygotowuje raporty, ekspertyzy, analizy, komentarze, publikacje, organizuje konferencje, debaty, szkolenia, akcje oświatowe i edukacyjne. Prowadzi internetowy serwis informacyjny. Współpracuje z mediami poprzez przygotowywanie i dystrybucję materiałów prasowych. Środki na działalność Instytut Biznesu pochodzą z darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów, dotacji i subwencji osób prawnych, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, dochodów ze zbiórek publicznych i innych wpływów i dochodów w tym sponsoringu, grantów, czy wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

 

Portal Informacyjny /Art/ 1.12.2021