Wiadomości

Coraz więcej Polaków obserwuje u siebie objawy depresji

 

 

Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez Kantar na zlecenie Grupy Lux Med, dotyczących wpływu pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 na społeczeństwo 25 proc.  respondentów, zapytana o pogorszenie nastroju, w czasie od marca 2020 roku, odpowiedziała twierdząco. Polacy zaobserwowali u siebie także inne objawy depresji. Większość z nich, nie zamierza konsultować ich ze specjalistą.

 

Według odpowiadających, również 25 proc. odczuwa spadek energii. 17 proc. wszystkich respondentów zmaga się z bezsennością, 13 proc. z trudnościami z koncentracją, a 9 proc. ma kłopoty z pamięcią. Co niepokojące, zaledwie 18 proc. osób, które dostrzegły u siebie takie objawy, mogące świadczyć o rozwijającej się depresji, skonsultowało je ze specjalistą. Aż 65 proc. z nich, nie zamierza skonsultować swoich dolegliwości z psychiatrą lub psychologiem w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

 

Według eksperta Mgr Szymon Niemiec, psychologa z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia samotność ma ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Pandemia SARS-CoV-2 i wprowadzona w związku z nią kwarantanna narodowa oraz ograniczenie kontaktów międzyludzkich może spowodować wzrost stanów depresyjnych. Po przodkach współcześni ludzie odziedziczyli potrzebę „stadność”, a więc naturalną tendencję do gromadzenia się i kontaktów społecznych. Ich sztuczne ograniczanie źle wpływa psychikę. Destabilizuje procesy poznawcze i uniemożliwia wchodzenie w relacje – których celem jest potwierdzenie i wartościowanie własnych zachowań.

 

W badaniu respondenci zostali również zapytani, czy od marca 2020 roku wzrosła częstotliwość korzystania przez nich z używek takich jak alkohol, papierosy, środki psychoaktywne. 16 proc. Polaków częściej sięgało po papierosy, 7 proc. po alkohol, a 1 proc. przyznaje, że częściej korzystało ze środków psychoaktywnych. W badanej grupie, 11 proc. mężczyzn częściej sięgało po alkohol, wśród kobiet jest to zaledwie 4 proc.

 

Badanie zostało przeprowadzone przy zastosowaniu techniki CATI wykonane na próbie reprezentatywnej w II połowie października 2020 r.

 

Portal Informacyjny 13.01.2021