Wiadomości

Brexit dopiero pokaże swoje oblicze

 

Z powodu Brexitu, polscy przedsiębiorcy, najwyższe straty ponosić będą w drugiej połowie roku, nawet 1.600.000.000 złotych utraconych przychodów w ciągu 6 miesięcy.

„Polscy eksporterzy tylko w drugim półroczu 2021 roku, po obecnym okresie przejściowym i wprowadzeniu kontroli granicznych, stracą w związku z Brexitem czyli wystąpieniem Wielkiej Brytanii z członkostwa w Unii Europejskiej przychody o wartości 1.600.000.000 złotych.” – Wynika z szacunków analityków Euler Hermes. Najbardziej dotknięci skutkami Brexitu będą oczywiście brytyjscy przedsiębiorcy. Eksporterzy z Wielkiej Brytanii mogą stanąć przed rachunkiem za Brexit o wartości nawet 25.000.000.000 funtów utraconych przychodów w całym 2021 r.

Eksporterzy z Unii Europejskiej mogą stracić 10.000.000.000 euro w drugiej połowie 2021 r. po wprowadzeniu kontroli na granicach. Euler Hermes szacuje, że w Wielkiej Brytanii w I kwartale nastąpi spadek Produktu Krajowego Brutto o 5,5 proc. kwartał do kwartału W całym 2021 roku Produkt Krajowego Brutto wzrośnie o 2,5 proc.; ale pełne ożywienie nie jest spodziewane do co najmniej 2023 r. Utrata klientów z Wielkiej Brytanii będzie oznaczać, że polscy przedsiębiorcy, aby zastąpić utracone przychody, będą musieli ich szukać gdzie indziej.

Z analiz przeprowadzonych przez analityków Euler Hermes, wiodącego na świecie ubezpieczyciela należności handlowych, wynika, że brytyjscy przedsiębiorcy zorientowani na eksport stracą w 2021 roku od 13.500.000.000 do 27.300.000.000 euro, w wyniku mniejszego popytu na ich towary i usługi, zwiększonej biurokracji związanej z ich sprzedażą i z powodu deprecjacji funta szterlinga (-3 proc. prognozy na 2021 rok).

W przypadku realizacji górnej granicy strat, z oczekiwanego scenariusza rozwoju wydarzeń, oznacza to 1,1 proc. utraconego Produktu Krajowego Brutto Wielkiej Brytanii, przy czym sektory, które prawdopodobnie najbardziej ucierpią, to wytwórcy produktów mineralnych i metalowych, maszyn i sprzętu elektrycznego, sprzętu transportowego, chemikaliów i tekstyliów.

Analizy Euler Hermes opierają się na obserwacji przygotowań, brytyjskich przedsiębiorstw, do wejścia Wielkiej Brytanii w kolejną recesję, w obliczu trzeciej państwowej blokady, wywołanej przez pandemię SARS-CoV-2 i oczekiwanego spadku brytyjskiego Produkt Krajowego Brutto o 5,5 proc. w stosunku kwartał do kwartału w pierwszym kwartale 2021 r. Ekonomiści Euler Hermes spodziewają się, że pandemia i okres przejściowy Brexitu ograniczą wzrost Produktu Krajowego Brutto do + 2,5 proc. w 2021 r., po czym nastąpi dalszy wzrost o +7 proc. w 2022 roku, co oznacza, że gospodarka Wielkiej Brytanii nie powróci do poziomu Produktu Krajowego Brutto sprzed kryzysu do co najmniej 2023 roku.

„Zgodnie z oczekiwaniami Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły w ostatniej chwili kompromis w sprawie Brexitu. Jednak umowa jest daleka od ukończenia i nałożyła ponadto okres przejściowy na stronę brytyjską z powodu braku czasu na przygotowania.” – Uważa Ana Boata, szefowa działu badań makroekonomicznych w Euler Hermes. – „W przypadku eksporterów z Wielkiej Brytanii utrzymująca się niepewność spowodowała pewne zakłócenia na granicach od początku roku, ponieważ wielu małych przedsiębiorców zawiesiło tymczasowo handel zagraniczny, a około jedna na pięć ciężarówek została zawrócona na skrzyżowaniach przed Kanałem la Manche, częściowo z powodu papierkowych utrudnień związanych z Brexitem.” – Ocenia Ana Boata, szefowa działu badań makroekonomicznych w Euler Hermes.

Euler Hermes początkowo prognozował, że eksport z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii może spaść w pierwszym roku obowiązywania Brexitu nawet o 18.000.000.000 euro. Sześciomiesięczny okres przejściowy do końca czerwca 2021 r. może zmniejszyć te straty o połowę do mniej niż 10.000.000.000 euro. Wciąż najbardziej dotknięte będą Niemcy (2.000.000.000 euro strat w przychodach), Holandia (1.200.000.000 euro), Francja (900.000.000 euro), Belgia (700.000.000 euro) i Włochy (600.000.000 euro) – nawet jeśli straty wyniosą mniej niż 0,5 proc. ich całkowitego eksportu.

„Chociaż umowa jest bardziej korzystna niż inne umowy o wolnym handlu, ponieważ oferuje zerowe cła na towary, bariery pozataryfowe mogą ostatecznie sięgać 10 proc. ze względu na wyjście z unii celnej.” – Uważa Ana Boata, szefowa działu badań makroekonomicznych w Euler Hermes. – „Branże, takie jak usługi finansowe, również nadal czekają na „status równoważności” z Unią Europejską, co może zająć więcej czasu niż planowane sześć miesięcy ”. – Ocenia Ana Boata, szefowa działu badań makroekonomicznych w Euler Hermes.

Obawy dotyczące ciągłości i zmian łańcuchów dostaw w handlu z przedsiębiorcami brytyjskimi, będą z powodu skutków pandemii SARS-CoV-2, prawdopodobnie mniej dotkliwe niż wcześniej sądzono. Mniej dotkliwe dla przedsiębiorstw brytyjskich – a więc bardziej dla dostawców z Unii Europejskiej, w tym z Polski. Niedawne badanie dotyczące łańcucha dostaw przeprowadzone przez Euler Hermes wykazało, że brytyjscy przedsiębiorcy z wyprzedzeniem starali się skrócić swój łańcuch dostaw z tytułu importu, w tym ponad jedna trzecia (35 proc.) postawiło na dostawców krajowych – to znacznie więcej niż w porównywalnie dużych gospodarkach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Niemcy czy Włochy.

„Skutki Brexitu w obecnej postaci – tak jak go odbieramy to przede wszystkim widok zatorów, TIRów stojących w korkach na granicach i wymęczonych tym wszystkim kierowców, czyli straty przewoźników. Także straty dostawców produktów spożywczych, część których źle znosi przedłużający się transport. To pierwsze skutki, które z czasem może nie znikną całkowicie, ale będą łagodniejsze.” – Ocenia Tomasz Starus – członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka. – „Inne straty będą miały bardziej trwały charakter. W Euler Hermes szacujemy, że administracyjne utrudnienia i zakłócenia w łańcuchach dostaw (w tym zmiana dostawców) w największym stopniu dotkną: przemysł maszynowy i elektryczny (w tym m.in. producentów części samochodowych), następnie wytwórców środków transportu i części do nich (m.in. naczep i części do nich, opon etc.), producentów różnych dóbr konsumpcyjnych (wyposażenie mieszkań, meble etc.). Zaraz za nimi, bo ze skalą strat szacowanych tylko w drugim półroczu 2021r. na 125.000.000 złotych jest sektor spożywczy (w tym alkohole) oraz podobnie – sektor chemiczny.” – Uważa Tomasz Starus – członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

Łączne straty polskich przedsiębiorców, z powodu Brexitu w drugim półroczu 2021 roku mogą wynieść według szacunków Euler Hermes nawet 1.600.000.000 złotych. Eksport do Wielkiej Brytanii Wyspy przestanie być już więc taką lokomotywą sprzedaży (2 rynek zbytu dla polskich eksporterów), jak obecnie.” – Przekonuje Tomasz Starus – członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka. – „Utrata klientów z Wielkiej Brytanii będzie oznaczać, że polscy przedsiębiorcy będą musieli ich szukać gdzie indziej, aby zastąpić utracone przychody. Wszyscy w Unii Europejskiej będą to robili – może więc warto poszukać trochę dalej? Zestawiając konkurencyjne jakość i cenę polskich produktów z unikalną międzynarodową bazą Euler Hermes aktualnych danych i globalnym zasięgiem wsparcia naszych klientów w znajdowaniu i bezpiecznym handlu na innych rynkach, można liczyć na utrzymanie, może nawet wzrost obrotów, a przy tym na większe (i bezpieczniejsze) ich geograficzne zróżnicowanie. To najlepszy czas na wdrożenie nowoczesnego wsparcia sprzedaży jakim jest usługa ubezpieczenie transakcji.” – Uważa Tomasz Starus – członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

 

Grzegorz Błachnio

Portal Informacyjny 24.01.2021

Według Leonardo brexit zagraża bezpieczeństwu europejskiemu