Wiadomości

Bezpieczeństwo na linii szpital – lekarz – biznes

 

157 warsztatów na terenie całej Polski oraz prawie 5 tys. przeszkolonych osób – to bilans projektu MedKompas Poland, realizowanego od stycznia 2011 roku przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED, który właśnie dobiegł końca.

Celem projektu było upowszechnianie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami sektora ochrony zdrowia, stworzenie uniwersalnego zestawu dokumentów stanowiących podstawę do wdrożenia systemu compliance w placówkach ochrony zdrowia oraz modelowe wprowadzenie tego systemu w wybranych placówkach.

25 września 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja, podsumowująca ośmioletni projekt MedKompas pt.: Jak zapewnić bezpieczeństwo na linii szpital – lekarz – firma.

Spotkanie poprowadził Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED i szef projektu MedKompas.

– W pełni wdrożyliśmy system compliance w pięciu szpitalach, a w dwóch kolejnych przeprowadziliśmy częściowe wdrożenie. Promowaliśmy projekt i informowaliśmy o jego przebiegu podczas największych wydarzeń branżowych w kraju. Zorganizowaliśmy dziewięć dużych debat, w trakcie których dyskutowaliśmy o potrzebie wprowadzania systemu compliance w placówkach ochrony zdrowia – podsumował Witold Włodarczyk.

Remigiusz Pawelczak, dyrektor szpitala w Szamotułach, w którym w ramach projektu wdrożono system compliance, stwierdził, że szkolenia MedKompas okazały się niezwykle użyteczne dla personelu placówki:

– Początkowo wielu pracowników nie chciało brać w nich udziału. Uważali, że problem korupcji ich nie dotyczy. Jednak, szkolenia uświadomiły im jak unikać sytuacji etycznie niebezpiecznych. Nawet bardzo porządna osoba, zachowująca się nienagannie, w pewnych okolicznościach, może być nieświadomie postawiona w sytuacji dwuznacznej. Świadomość zagrożeń i system compliance zapewniają bezpieczeństwo i pozwalają uniknąć wszelkich dwuznaczności – podkreślił Remigiusz Pawelczak.

Z kolei Dariusz Bąk, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ekspert ds. etyki biznesu oraz ekspert projektu MedKompas zwrócił uwagę, że ciągła edukacja i promowanie transparentnych relacji biznesowych, jest kluczem do stworzenia i utrzymania najwyższych standardów w relacjach pomiędzy uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Od 1 stycznia 2018 r. Izba POLMED przyjęła nowy Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych. Wdrożenie Kodeksu jest realizacją zobowiązań Izby POLMED wynikających z członkostwa w organizacji MedTech Europe.

– Nowy Kodeks Izby POLMED stanowi implementację międzynarodowych standardów na polskim rynku i wprowadza szereg nowych wymagań, które przyczynią się do zwiększenia transparentności współpracy przedstawicieli branży z uczestnikami systemu ochrony zdrowia. – powiedział Oskar Luty, adwokat i ekspert prawny OIGWM POLMED.

Kodeks zdecydowanie narzuca większą dyscyplinę i samoregulację na branżę. Wyznacza jasne i przejrzyste zasady dotyczące kontaktów pomiędzy branżą a przedstawicielami systemu ochrony zdrowia. Określa m.in. reguły organizacji spotkań szkoleniowych, wydarzeń naukowych, pozyskiwania usług od przedstawicieli ochrony zdrowia, definiuje jak może wyglądać dozwolona gościnność.
Przyjęcie jednolitych standardów przez wszystkie zrzeszone w MedTech Europe organizacje krajowe ma na celu zapewnienie jednolitego podejścia i przejrzystości interakcji firm medycznych z pracownikami i organizacjami ochrony zdrowia w całej Europie. Dodatkowo do Kodeksu przygotowane zostały polskie wytyczne (Q&A) oraz zestaw wzorcowych umów.

Zapisy Kodeksu wprowadzają także System Weryfikacji Konferencji (CVS), który umożliwia sprawdzanie zgodności wydarzeń edukacyjnych z kodeksem etyki Izby POLMED.

Zadaniem CVS jest wydanie wiążącej opinii, czy firmy z branży wyrobów medycznych, które przyjęły kodeks, mogą udzielić wsparcia finansowego różnym wydarzeniom poprzez granty na cele edukacyjne, działania promocyjne (np. stoisko) lub sympozja satelitarne.

Izba POLMED realizowała projekt MedKompas od ośmiu lat. W latach 2011-2014 projekt koncentrował się na działalności edukacyjnej, której celem było budowanie świadomości potrzeby tworzenia transparentnych relacji na linii system ochrony zdrowia – przemysł medyczny.
MedKompas II uwzględniający nowe aktywności (tj. przygotowanie uniwersalnego zestawu dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia systemu compliance w placówce ochrony zdrowia oraz pilotażowe wprowadzenie takiego systemu w wybranych szpitalach) prowadzony był w okresie od listopada 2014 r. do września 2018r.

Centrum Informacji, Biznes