Wiadomości

Akademia Zarządzania i Rozwoju odpowiedzią na wyzwania czasu

 

Rozmowa z Juliuszem Bolkiem Przewodniczącym Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

 

Jak zrodził się pomysł na Akademię Zarządzania i Rozwoju?

 

Juliusz Bolek: Powstanie Akademii Zarządzania i Rozwoju to naturalna droga rozwoju, związana z postępem technologicznym. Internet pokonuje bariery związane z odległością i czasem. W ten sposób wiele treści niedostępnych ze względu na konieczność przemieszczenia się lub na moment kiedy można z nich skorzystać są do uzyskania. W przypadku nauki to bardzo ważne ułatwienie. Tak właśnie zrodziła się w Instytucie Biznesu idea uruchomienia platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju.

 

Akademia Zarządzania i Rozwoju

 

Co w przypadku platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju ma wspólnego Internet z nauką?

 

Juliusz Bolek: Każda uczelnia ma ograniczone możliwości pozyskiwania ciekawych mówców. Przeważnie wiąże się to z ograniczeniami finansowymi. Wiem o tym, albowiem Instytut Biznesu, który reprezentuję, współpracował przy organizowaniu konferencji z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Sam też, jako wykładowca Wyższej Szkoły Promocji, Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, mam podobne spostrzeżenia. Rozwiązaniem na pokonanie barier, związanych z odległością i czasem, jest umieszczenie zasobów wiedzy w chmurze cyfrowej i udostępnianie jej na określonych zasadach zainteresowanym. To właśnie tak zarysowana sytuacja przekonała Instytut Biznesu do powołania internetowej platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju, adresowanej do studentów, maturzystów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych zgłębianiem wiedzy.

 

Kim są wykładowcy Akademii Zarządzania i Rozwoju?

 

Juliusz Bolek: W tej chwili wśród ekspertów Akademii Zarządzania i Rozwoju jest już 70 osób. Trudno ich wszystkich wymieniać. Zainteresowanych odsyłam na stronę www.azir.edu.pl . W zarejestrowanych filmach występują naukowcy, przedsiębiorcy, artyści, publicyści, tzw. „ludzie sukcesu”, a nawet politycy. Zaletą wystąpień ekspertów platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju jest to, że są oni praktykami, a nie teoretykami. Nasi mówcy opowiadają o swoich doświadczeniach, specyfice branży, w której odnieśli sukces. Przekazują oni praktyczną wiedzę szczególnie przydatną młodym ludziom.

 

Pomysł na Akademię Zarządzania i Rozwoju wiąże się z pandemią i „zdalnym nauczaniem”?

 

Juliusz Bolek: Jestem wielkim przeciwnikiem zdalnego nauczania, choć też w nim uczestniczę jako wykładowca akademicki. Efektywność takiej edukacji jest zdecydowanie niższa niż w przypadku stacjonarnej nauki. Moje zastrzeżenia potwierdza wielu nauczycieli akademickich. Większość studentów nie posiada kompetencji koniecznych do korzystania z nauczania zdalnego. Są też przedmioty, których nie można nauczać zdalnie. Koncepcja platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju powstała jeszcze przed pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, ale w zaistniałej sytuacji sprawdziła się szczególnie dobrze, tak jakby Instytut Biznesu antycypował rozwój wydarzeń. Tak jak wspomniałem nic nie zastąpi klasycznej relacji profesor – uczeń, natomiast treści platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju stanowią bardzo atrakcyjne, praktyczne uzupełnienie wiedzy.

 

Startuje Akademia Zarządzania i Rozwoju

 

Platforma edukacyjna Akademia Zarządzania i Rozwoju jest prowadzona przez Instytut Biznesu z własnych środków?

 

Juliusz Bolek: Oczywiście start Akademii Zarządzania i Rozwoju był realizowany przez Instytut Biznesu samodzielnie. Projekt jest bezpłatny i ogólnodostępny, więc aby można go było rozwijać potrzebni byli partnerzy. Idea platformy edukacyjnej zainteresowała właściciela sieci sklepów Żabka, która stała się partnerem Akademii Zarządzania i Rozwoju.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Juliusz Bolek– Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu i Prezes Towarzystwa Gospodarczego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Zdał państwowy egzamin dla „kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa” W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pracował w zarządach, radach nadzorczych i radach wierzycieli. Otrzymał certyfikat przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami corporate governance i wartościami etycznymi w biznesie”. Zajmuje się prowadzeniem przedsiębiorstw, tworzeniem nowych organizacji, przekształceniami własnościowymi, pozyskiwaniem kapitału i restrukturyzacjami. Z tego tytułu w 2017 roku został wyróżniony tytułem Finansista Roku. Ekspert komunikacji interpersonalnej, społecznej i biznesowej. Dwukrotnie uznany za jednego z najlepszych rzeczników prasowych rynku finansowego. Wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkoły Promocji. Autor książek „Adwokaci w walce o sprawiedliwość” oraz „Lekarze w walce o zdrowie” i kilkudziesięciu publikacji naukowych.

 

Instytut Biznesu powstał w 2011 roku. Organizacja wspiera biznes w zakresie zwiększania wydajności, efektywności, poszukiwania kapitału, zmian własnościowych oraz co obecnie jest bardzo potrzebne w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Przygotowuje też raporty, analizy i stanowiska, które są potrzebne przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

 

 

Instytut Biznesu zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem. Eksperci organizacji przygotowują raporty, analizy i sprawozdania, na zamówione tematy. Instytut Biznesu jest niezależny od instytucji politycznych, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne zdanie. Organizacja wypracowuje i prezentuje też własne stanowiska, odnoszące się do wybranych zagadnień aktualnego życia gospodarczego.

 

Na czele Instytutu Biznesu stoi Rada Dyrektorów, której pracami kieruje Prezydium. Dodatkowo istnieje Rada Naukowa. Instytut Biznesu posiada swoich przedstawicieli w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Organizacja skupia menadżerów, ekspertów i doświadczonych specjalistów, którzy potrafią zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa

 

Instytut Biznesu zapoczątkowała działalność startup’ów m. in. platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (www.azir.edu.pl). Jest też jednym z założycieli Akademii Nauk i współtwórcą nowego innowacyjnego kierunku studiów podyplomowych Promocja Turystyki 2.0 w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie.

 

https://azir.edu.pl/wyklad/wanda-baltaza-to-najwieksza-przyjemnosc-w-zyciu-czlowieka/

 

 

Portal Informacyjny, wywiad 30.04.2022