Wiadomości

9 dobrych praktyk Grupy Ferrero wyróżnionych

 

Aż 9 dobrych praktyk Ferrero, zostało umieszczone w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Dokument jest najważniejszą, cykliczną publikacją, publikowaną od 2002 roku. Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest przeglądem aktywności przedsiębiorstw, które zgłosiły swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane w tym zakresie biznesem w Polsce.

 

Moda na różnorodność i inkluzję

 

W 20. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowano 1.677 działań, podjętych przez 283 przedsiębiorstwa. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m. in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności przedsiębiorców. Grupa Ferrero już po raz 3. znalazła się w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

 

Compliance program, program antymobbingowy, rekrutacja i adaptacja – Ferrero Fundamentals, różnorodność i inkluzja, przegląd wynagrodzeń, odpowiedzialny biznes, program stypendialny Intercultura, Kinder Joy of moving oraz KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF e-platforma to programy, które zostały docenione przez ekspertów opracowujących raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

 

Compliance program – to projekt, który obejmuje m.in. przeciwdziałanie korupcji, przyjmowanie upominków, zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji, zasady podpisywania i obiegu umów, ochrona danych osobowych, relacje z dostawcami czy zasady postępowania z informacjami poufnymi. Program przede wszystkim pomaga pracownikom odpowiednio reagować na sytuacje, z którymi spotykają się w swoim życiu zawodowym.

Ferrero rezygnuje z opakowań nieprzetwarzalnych

 

Program antymobbingowy – ma na celu zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji oraz molestowaniu w miejscu pracy. Grupa wdrożyła procedurę, która określa formalną ścieżkę postępowania w przypadku zgłoszenia tego rodzaju zachowania. W ramach działań prewencyjnych, prowadzone są szkolenia dla pracowników z tematyki mobbingu, dyskryminacji i molestowania jak również dedykowane szkolenia dla kadry menadżerskiej poszerzone o psychologiczne i zarządcze tego rodzaju zachowań.

 

Rekrutacja i adaptacja – Ferrero Fundamentals – w Ferrero funkcjonuje program onboardingowy. Korzyścią z programu jest dobre poznanie środowiska pracy, kursy i szkolenia, szybka adaptacja oraz identyfikacja z firmą. Szkolenia wspierają pracowników w ich rozwoju oraz są źródłem wiedzy na temat różnych istotnych obszarów działalności firmy, a także podstawowych zasad działania.

 

Przegląd wynagrodzeń – celem Ferrero jest zapewnienie uczciwego i konkurencyjnego wynagrodzenia bez względu na płeć. Wynagrodzenia kształtowane są na podstawie zasad ogólnych, obowiązujących na całym świecie dla spółek należących do Grupy Ferrero. Aby zapewnić uczciwy i konkurencyjny rynkowo poziom płac, prowadzone są regularne badania porównawcze. Danych do tych porównań dostarczają niezależne i wiarygodne firmy zewnętrzne.

 

https://centrum-informacji.com/sojusz-dla-srodowiska-i-klimatu/

 

Różnorodność i Inkluzja – priorytetem Grupy Ferrero jest stworzenie miejsca pracy, w którym każdy pracownik czuje się ceniony i szanowany. Wraz z ekspansją na inne kontynenty, kadra korporacji stawała się coraz bardziej zróżnicowana, a organizacji zależało na tym, aby jej różnorodność była elementem wzmacniającym, a nie powodem do podziału.

 

Odpowiedzialny Biznes – Kodeks Etyczny – stanowi zbiór zasad obowiązujących w Grupie Ferrero i nakreśla etyczną wizję, wartości i obowiązki przyjęte przez korporację. W skład Kodeksu Etycznego wchodzą takie zagadnienia jak: oczekiwania względem dostawców, zasady współpracy z partnerami, priorytety w zakresie ochrony praw człowieka, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

 

Program stypendialny Intercultura – dzieciom pracowników Grupa Ferrero oferuje program stypendialny Intercultura. Umożliwia on zdobycie doświadczenia edukacji międzykulturowej. Uczestnik programu stypendialnego Intercultura spędza rok szkolny za granicą. W tym czasie uczeń ma ciągły kontakt z obcym językiem oraz nową kulturą i innymi zwyczajami. Dzięki temu programowi stypendialnemu Intercultura uczestnik buduje w sobie postawę wyrozumiałości i poszanowania dla innych ludzi i kultur. W ten sposób Grupa Ferrero angażuje się w rozwój i edukację dzieci swoich pracowników.

 

https://centrum-informacji.com/nadchodzi-zielony-przemysl/

 

Kinder Joy of moving to międzynarodowy program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowany przez Grupę Ferrero w ponad 20 państwach na całym świecie, w tym także w Polsce. U podstaw programu leży przekonanie, iż ułatwiając dzieciom oraz młodzieży dostęp do aktywności fizycznej, inspirujemy je do przyłączenia się do kultury ruchu, wierząc, iż w przyszłości staną się aktywnymi dorosłymi. W 2021 roku w Polsce na program Kinder Joy of moving składało się łącznie 7 całorocznych i ogólnokrajowych projektów, o charakterze sportowo-edukacyjnym, jakie Grupa Ferrero realizowało w partnerstwie z wybranymi narodowymi związkami sportowymi: Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Żeglarskim oraz Polskim Komitetem Olimpijskim, organizacjami non-profit jak Fundacja Moniki Pyrek oraz pod honorowym patronatem i przy wsparciu ze strony instytucji państwowych – Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kinder Joy of moving Alternatywne lekcje wychowania fizycznego e-platforma – od października 2020 roku Grupa Ferrero w ramach programu Kinder Joy of moving i we współpracy z Fundacją Moniki Pyrek rozpoczęła ogólnopolski projekt edukacyjno-sportowy KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje wychowania fizyczne e-platforma. Podstawą do stworzenia e-platformy była sytuacja związana z pandemią korona wirusa SARS-CoV-2 oraz wyzwania jakie się z nią wiązały tj. konieczność przejścia na nauczanie zdalne, brak możliwości uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. E-platforma to tak naprawdę stale uzupełniana baza wiedzy oraz inspiracji dla nauczycieli, ale i dla całych rodzin. W bazie znajdziemy m.in. quizy wiedzy, testy sprawnościowe, treningi sportowe, video-instruktaże z wybranych dyscyplin sportu, artykuły lifestylowe, podcasty z Mistrzami Sportu oraz opisy gier i zabaw dla całej rodziny. Dostęp do Kinder Joy of moving Alternatywne lekcje wychowania fizycznego e-platformy jest całkowicie bezpłatny. Patronat nad projektem w 2021 roku objął Polski Komitet oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Jak co roku, w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowano także przygotowany przez zespół FOB przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu w Polsce, wykaz ważnych polskich i światowych publikacji, badań i artykułów prasowych na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

https://centrum-informacji.com/5-lat-agencji-informacyjnej/

 

Ferrero to włoskie przedsiębiorstwo, o światowym zasięgu, zajmujące się produkcją słodyczy (głównie na bazie czekolady), przekąsek i napojów. Siedziba korporacji znajduje się w miejscowości Alba, w Piemoncie, we Republice Włoeskiej. Na całym świecie Grupa Ferrero posiada 31 fabryk, zatrudnia około 33.000 pracowników i produkuje rocznie m.in. około 365.000 ton kremu Nutella.  Inne znane produkty tego producenta to: Ferrero Rocher, Pocket Coffee, Mon Chéri, Giotto, RaffaelloTic Tac. Linia Kinder to takie produkty jak Kinder Niespodzianka, Kinder Joy, Kinder Schoko-Bons, Kinder Bueno, Kinder Delice, Kinder Mleczna Kanapka, Kinder Yogurt Slice, Kinder Pingui, Kinder Country, Kinder Maxi King, Duplo, Kinder Chocolate, Kinder Choco Fresh, Hanuta Ferrero. Ferrero produkuje również produkty Thorntons po przejęciu tej firmy w 2015.

 

Portal Informacyjny, /ART/ 30.05.2022