Wiadomości

40-lecie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile

 

 

W sierpniu 2021 roku Członkowie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile obchodzili jubileusz 40-lecia Związku. Było to dla nich patriotyczne święto wysokiej rangi. Zarząd Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile zrzeszają żołnierzy rezerwy, emerytów i rencistów wojskowych, tych którzy niegdyś służyli w jednostkach stacjonujących w Pile.

 

12 sierpnia 2021 roku był bardzo ważnym dniem dla Członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile. Obchodzili oni jubileusz istnienia organizacji. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego przez 40 lat wrósł w środowisko społeczne Piły. – „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim. Zrzesza żołnierzy rezerwy, emerytów i rencistów wojskowych, a także żołnierzy czynnej służby wojskowej. Inicjatywa jego powołania zrodziła się po 1980 roku a jej sfinalizowaniem był dzień 14 czerwca 1981 roku. Powstał Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych, który stał się kontynuatorem chlubnego dorobku i tradycji Wojska Polskiego a przyświecała mu dewiza: „Zawsze wierni Ojczyźnie.”” – Tak Związek w 2016 roku podsumował generał brygady, pilot Wojska Polskiego w stanie spoczynku Zenon Kułaga, samorządowiec, poseł na sejm X kadencji.

 

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile ściśle współpracuje z innymi stowarzyszeniami wojskowymi: Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych Koło nr 24 w Pile i Zarządem Oddziału Pilskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej. Przez minione lata Zarządem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile kierowali: w latach 1981–1986 pułkownik rezerwy Henryk Kwaśniewski, w latach 1986-1993 pułkownik rezerwy Bronisław Smyczek, w latach 1993-2001 pułkownik rezerwy Sylwester Krzyżagórski, w latach 2001–2005 podpułkownik rezerwy Józef Kaniecki, a w latach 2005-2013 pułkownik rezerwy Jan Tyczyński. Od 2013 roku Prezesem Zarządu jest major rezerwy Zygmunt Jeliński. Każdy z nich, podobnie jak Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile pielęgnowali bogatą historię jednostek wojskowych stacjonujących niegdyś w Pile.

 

 

W dniu Jubileusz 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile w salach Młodzieżowego Domu Kultury w Pile odbyło się uroczyste spotkanie przygotowane przez Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile majora rezerwy Zygmunta Jelińskiego oraz Członków Zarządu. Jubileusz był okazją do złożenia gratulacji oraz wręczenia odznaczeń i wyróżnień za wsparcie, jakie członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile otrzymują na co dzień od wielu osób. Wśród wyróżnionych znalazł się Eligiusz Komarowski – starosta pilski, który otrzymał od władz Związku Złoty Medal 40-lecia (to drugi Medal, pierwszy raz został odznaczony w 2016 r. z okazji 35-lecia Związku). „Dziękuję za to wyróżnienie. Gratuluję również wszystkim członkom Związku, za to, że dbają o bogatą historię pilskiego wojska, które po II wojnie światowej w znaczący sposób ukształtowało charakter Piły i regionu. Życzę Wam dużo zdrowia, sił i konsekwencji w przekazywaniu tej historii kolejnym pokoleniom. Dodam, że zawsze możecie liczyć na moje wsparcie.” – Powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski. „Cieszę się, że wtedy mogłem Wam pomóc. Zawsze możecie liczyć na moje wsparcie. (…) Życzę członkom Związku dużo zdrowia, sił i konsekwencji w pielęgnowaniu historii Wojska Polskiego i przekazywaniu jej kolejnym pokoleniom.” – Podsumował  Eligiusz Komarowski. Krzyżem Komandoria za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został też senator Henryk Stokłosa, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pile.

 

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile ma swoją pieśń, której fragment brzmi:

„Za nami poligonów piach i zimowy las,

przed nami – jakże złudny – wypoczywania czas.

W pamięci pozostaje żołnierskiej służby znój

dla ojczystego kraju, gdzie dom i twój i mój…”

Autorem muzyki oraz tekstu jest pułkownik Jan Józef Chojnacki.

 

 

Przy okazji warto odwiedzić Izbę Pamięci Garnizonu Piła (budynek Starostwa Powiatowego w Pile, przy ulicy Wojska Polskiego 36), w której członkowie Związku zgromadzili liczne pamiątki po pilskim wojsku: odznaczenia, zdjęcia, kroniki, puchary.

 

Portal Informacyjny, /SYL/ 20.08.2021