Wiadomości

30 lat Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Pile

 

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Pile obchodzi 30 – lecie. Z tej okazji Marcin Michlewicz – Przewodniczący Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile wręczył okolicznościowe medale. Jednym z wyróżnionych jest Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

 

„Szanowny Panie Starosto, w imieniu Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Pile pragnę podziękować za wieloletnią współpracę i wsparcie. Zawsze na bieżąco reaguje Pan na nasze potrzeby. Podczas pandemii koronawirusa SARS CoV-2 jako pierwszy udzielił Pan pomocy, dostarczając nam środki ochrony osobistej. Zawsze możemy liczyć na Pana zrozumienie i wsparcie.” – Oświadczył Marcin Michlewicz – Przewodniczący Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.

 

 

„Jest mi bardzo miło i jestem wzruszony, że znalazłem się w gronie nagrodzonych. Dziękuję za to wyróżnienie. Przede wszystkim dziękuję wszystkim pielęgniarkom i położnym za ich codzienną ciężką pracę. Potwierdzam, że zawsze można liczyć na władze Powiatu Pilskiego. Gratuluję również wspaniałego jubileuszu 30 – lat istnienia Waszego samorządu i życzę Wam wielu kolejnych sukcesów.” – Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

 

Podobne medale otrzymały jeszcze dwie instytucje: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica i Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pile. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile zrzesza 3.300. członków z 5 powiatów północnej Wielkopolski oraz powiatu wałeckiego. Jest bardzo ważnym samorządem zawodowym, który dba zarówno o potrzeby pielęgniarek i położnych, pomaga np. w dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji, jak i sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem tych zawodów w interesie mieszkańców.

 

Portal Informacyjny /DEC/ 16.12.2021