Wiadomości

30 lat polskiej przedsiębiorczości

19 listopada 2019 roku w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbędą się obchody trzydziestu lat polskiej przedsiębiorczości. 

Rok 1989 uznaje się za początek transformacji gospodarczych, a dokładniej wprowadzenie ustawy o działalności gospodarczej.

Był to jeden z efektów porozumień przyjętych w czerwcu. Dla polskich przedsiębiorców ustawa była początkiem większej swobody i równouprawnienia, co było czymś kompletnie nowym w tamtejszych realiach politycznych.

Po trzydziestu latach Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprzez konferencję pt. “30 lat Polskiej Przedsiębiorczości” podejmuje się podsumowania stanu polskiej gospodarki.

 

Ramowy program Konferencji 

Data: wtorek 19 listopada 2019 r. godz. 1000 – 1600

Miejsce: Sala konferencyjna „Pod Kopułą” w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii  

Organizatorzy: Warszawska Izba Gospodarcza i Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet  

10:00    Otwarcie konferencji  ( rejestracja uczestników od godz. 9:30)

10:10 Adres do uczestników – przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 

10:30 Adres do uczestników – przedstawiciel Ministerstwa  Inwestycji i Rozwoju

10:45 Adres do uczestników – przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

11:00    Debata 1: Polska przedsiębiorczość w oczach świata 

Zaproszeni goście: przedstawiciele izb gospodarczych 

przedstawiciel Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT.

Prezes Budapesztańskiej Izby Gospodarczej

Ukraina, 

Litwa, 

Leszek Ladowski Polish American Chamber of Florida and Americas, 

          Joshua Wu China-Europe Association of Technical and Economic Cooperation, 

 

11.40 Debata 2: Innowacyjność na przełomie trzydziestolecia i przyszłość 

Zaproszeni goście:

 przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, 

prof. Wiesław Nowiński

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

12:20    Debata 3: Inwestycje i eksport – polskie możliwości

Zaproszeni goście

 – przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 

przedstawiciel PAiH, 

PARP, 

goście Stanów Zjednoczonych Ameryki i Azji

13:00 Debata 4: Turystyka medyczna – Miasto Zdrowia 

Zaproszeni goście – 

przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, 

uzdrowiska, medyczne innowacje, świat nauki 

13:40 Debata 5: Izby gospodarcze w służbie przedsiębiorczości – fakty

Zaproszeni goście – Katowicka Izba Gospodarcza

Warszawska Izba Gospodarcza

Patrycja Sass-Staniszewska prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

14:20 Debata 6: Przedsiębiorczość Kobiet – Jak ograniczyć rozpowszechnianie mowy nienawiści, przemoc

i agresję – co musimy zrobić Tu i Teraz ?

Zaproszeni goście – właścicielki i prezeski firm, Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet

15:20 Zakończenie Konferencji. Uroczysty akcent jubileuszowy konferencji 30 LAT POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI