Wiadomości

2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020

 

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem odbył się 2 Kongres „Zdrowie Polaków” 2020. Debaty ekspertów, panele i wykłady można było śledzić on-line, a po zakończeniu Kongresu dostępne są na kanale World Hearing Center /Światowe Centrum Słuchu/ wideo na YouTube.

Głównym przesłaniem 2 Kongresu „Zdrowie Polaków” była edukacja społeczna, bez której same kadry i większe nakłady na naukę czy medycynę nie zapewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych, które należy nieustannie kreować w społeczeństwie, będzie coraz mniej bezpiecznie dla nas wszystkich.

„Dziękuję wszystkim za wsparcie idei oraz organizacji Kongresu, który odbył się w niezwykle trudnym dla wszystkich nas czasie”. – Powiedział prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca i przewodniczący Rady Programowej Kongresu ”Zdrowie Polaków”. – „Dziękuję za udział pracach w Radzie Programowej i uczestnictwo w debatach oraz panelach. Idea zorganizowania Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się, w 2019 roku, w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk i Radą Główną Instytutów Badawczych. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyć nie tylko lekarze czy naukowcy, ale każdy z nas. To na nas – liderach, ludziach sukcesu, przedstawicielach różnych specjalności spoczywa dziś szczególna odpowiedzialność”. – Uważa prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca i przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”.

W ramach 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie cennych wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19.Głos zabrało ponad 250 naukowców i ekspertów.

„Ten kongres jest nam potrzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy jak się leczyć, niezależnie od tego co każdego dnia przynosi pandemia. Zwłaszcza, gdy powszechny dostęp do placówek służby zdrowia jest ograniczony nie omijają nas żadne choroby tylko, dlatego, że jest pandemia. Ten Kongres jest inny niż te, które organizowaliśmy w przeszłości.” – Powiedział podczas otwarcia 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” prof. Henryk Skarżyński. – „Nardzo liczna grupa naukowców, ekspertów z różnych dziedzin oraz współorganizatorów paneli w czołowych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce uznała, że powinien być zorganizowany. Główny ciężar spraw organizacyjnych spoczął na społecznej pracy członków zespołu Światowego Centrum Słuchu i Instytutu Narządów Zmysłów, przy wsparciu Partnera wspierającego PKN Orlen.” – Dodał prof. Henryk Skarżyński.

„Doceńmy codzienny heroiczny wysiłek świata medycznego w walce z tą pandemią pamiętając, że niektórzy nasi koledzy, lekarze, pielęgniarki, ratownik medyczny oddali życie za to abyśmy my byli leczeni.” – Poprosił podczas 2 kongresu „Zdrowie Polaków”  prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. – „Trzeba pamiętać, że medycyna nie kończy się na pandemii. Ciągle są wśród nas wszystkie choroby, które powodują, że codziennie umiera około 1.200 Polek i Polaków. Choroby układu sercowo naczyniowego, nowotwory, choroby związane z otyłością, nadciśnienie, raka płuc – o tym trzeba też pamiętać. Skupiamy się na walce z pandemią. Inne bardzo poważne i śmiertelne choroby. W dobie zmieniającej się realiów ochrony zdrowia eksperci pokażą, jakie są możliwe rozwiązania i jakich skutków społecznych możemy uniknąć w czasach, w których wszystko się zmienia, w których prawdopodobnie nic już nie będzie takie same – to jest wyzwanie dla tego Kongresu.” – Uważa prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Listo od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego odczytała Magdalena Beyer, Doradca Sekretarza Stany Komitetu Politycznego Rady Ministrów: „Chociaż walka z pandemią zdominowała nasza rzeczywistość nie zapominamy o pozostałych dziedzinach opieki medycznej chcemy, bowiem jak najwcześniej wykrywać choroby i zapobiegać ich rozwojowi. Powołaliśmy od dawna oczekiwany fundusz medyczny. Jest tak przygotowany, aby stanowił okno do realizacji wielu procedur w obszarze schorzeń onkologicznych i schorzeń rzadkich. Ma także służyć w budowie kompetencji polskich lekarzy i umożliwieniu im pracy na najnowocześniejszym sprzęcie z zastosowaniem najnowszych procedur. Jestem przekonany, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa Polaków i wydolności polskiego systemu ochrony zdrowia. W 2021 roku na ochronę zdrowia rząd Polski zaplanował środki w wysokości 120,6 miliarda złotych, a więc o 12,7 miliarda więcej niż w roku bieżącym. To środki na programy polityki zdrowotnej, zakup szczepionek, na potrzeby programu szczepień ochronnych oraz – w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – przeznaczane na świadczenia wysoko wyspecjalizowane, leki dla osób po 75 roku życia i działalność zespołów ratownictwa medycznego”– Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

Premier w odczytanym liście zaznaczył, że kolejnym celem rządu jest dalsza informatyzacja systemu ochrony zdrowia między innymi e-skierowania oraz aby do 2022 roku wszystkie dane na temat zdrowia Polaków zostały przeniesione do systemów informatycznych.

Swoje przemówienie wygłosiła również dr Paloma Cuchi, Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Polskę „2. Konferencja „Zdrowie Polaków” poświęcona m. in. COVID-19 i walce z pandemią w Polsce przypada w znakomitym momencie. Znajdujemy się w krytycznym momencie pandemii, w szczególności cała północna półkula Ziemi. Czeka nas kilka bardzo ciężkich miesięcy, zwłaszcza, że niektóre państwa wkroczyły już na ścieżkę niebezpiecznego wzrostu. W zbyt wielu krajach obserwujemy wykładniczy wzrost liczby przypadków. Prowadzący do przeciążenia szpitali i oddziałów intensywnej terapii, a przecież to dopiero październik 2020 r. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wzywa przywódców do podjęcia natychmiastowych działań w celu niedopuszczenia do niepotrzebnych zgonów, uchronienia służb medycznych przed zapaścią i ponownego zamknięcia szkół.” – Dodała dr Paloma Cuchi, Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Polskę.

Dr Paloma Cuchi Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Polskę wezwała wszystkie państwa, do przeprowadzenia pięciu kluczowych działań w walce z pandemią:

  • Należy ocenić obecną sytuację epidemiologiczną w kraju na podstawie najnowszych dostępnych danych. Przeprowadzić prostą analizę, uwzględniającą pozytywny, negatywny i ekstremalnie negatywny scenariusz. Państwa, którym udało się skutecznie opanować transmisję COVID-19, w tej chwili powinny podwoić wysiłki, aby utrzymać transmisję na niskim poziomie, zachowując czujność i gotowość do identyfikowania nowych przypadków oraz szybkiego reagowania. Nie mogą pozwolić, aby wirus ponownie wymknął się spod kontroli.
  • W państwach, w których rośnie liczba stwierdzonych przypadków oraz obłożenia szpitali należy możliwe najszybciej wprowadzić niezbędne zmiany i działania korygujące.
  • Należy w otwarty i zrozumiały sposób informować opinię publiczną o stanie epidemiologicznym w kraju i o tym, co musza robić wszyscy obywatele, abyśmy mogli razem przetrwać pandemie.
  • Trzeba wprowadzić rozwiania systemowe, które ułatwią obywatelom przestrzeganie zalecanych środków ostrożności.
  • Wszystkie państwa powinny wprowadzić podstawowe działania w zakresie kontaktowania się z osobami zakażonymi i pozostać z nimi w kontakcie w celu przekazywania im konkretnych instrukcji postępowania.

Zaproszeni goście 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” mówili m. in. o działaniach władz ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych na rzecz zdrowia Polaków, nauczaniu przed- i podyplomowym w czasie pandemii COVID-19, roli i miejscu instytutów resortu zdrowia w okresie pandemii COVID-19 czy szeroko rozumianej ochronie zdrowia w czasie pandemii.

Zdrowie Polaków to dziś najpilniejsze i najważniejsze zagadnienie. Zdrowie jest naszą wspólną troską. Edukacja społeczna w tej dziedzinie, której poświęcony jest 2. Kongres „Zdrowie Polaków” to wartość nieoceniona, bez niej trud lekarzy, pracowników medycznych, naukowców i ekspertów nie przyniesie pożądanego efektu. Potrzebna nam jest solidarna współpraca wszystkich pokoleń i specjalistów różnych dziedzin, aby kształtować postawy prozdrowotne, promować odpowiedzialność za siebie i współobywateli. Dzisiaj stoimy w obliczu pandemii wieżę, że przejdziemy ją zwycięsko, ale musimy się zmobilizować i przestrzegać obostrzeń. Rząd nieustannie monitoruje zagrożenie i codziennie stara się stosować strategię walki z wirusem SARS-COV-2. Tak, aby jak najskuteczniej odpowiadała na potrzeby obecnej sytuacji i chroniła Polaków. Rządowa strategia ma trzy główne cele. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków. – Napisał w liście do uczestników 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

W dyskusji o zdrowiu nie mogło zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, medium czy autorytetu. Dlatego też formuła 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” została rozszerzona o transmitowane przez Internet panele, które odbyły się w dziewięciu ośrodkach akademickich. Współorganizatorami 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” zostali naukowcy w: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

 

Portal Informacyjny /DEC/  28.10.2020