Wiadomości

15 unikalnych rozmów o wyzwaniach Polski

 

Najwięksi intelektualiści o najważniejszych wyzwaniach Polski w XXI wieku! Cykl dyskusji „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” Klubu Ronina dostępny dla widzów!

 

15 unikalnych rozmów o wyzwaniach Polski w polityce międzynarodowej, kulturze, gospodarce, historii i jej wpływie na naszą teraźniejszość i przyszłość przygotowali twórcy cyklu „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+”. Wszystkie odcinki są już dostępne na oficjalnym kanale Klubu Ronina w serwisie Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC46mMuo79l31VsM0RRrrTmA

 

W każdej z 15. Rozmów „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+”, zaproszony ekspert wspólnie z prowadzącym, dyskutują o najistotniejszych dla Polski sprawach, takich jak: nasze miejsce na geopolitycznej mapie Europy, kryzys klimatyczny, zmiany społeczne, konieczność zachowania tożsamości kulturowej i obrona wartości. Szukają rozwiązań, analizują wydarzenia historyczne, zarówno ostatniego trzydziestolecia, jak i okresów wcześniejszych. Rozważają, jak nasza historia, tradycja, dorobek kulturowy wpłynęły na naszą współczesność i jak obchodzimy się z tym dziedzictwem dzisiaj. W dyskusji nie unikają tematów trudnych, czasem kontrowersyjnych, komentując wydarzenia, w których sami uczestniczyli.

 

W pierwszym odcinku „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” wybitny historyk prof. Andrzej Nowak i dr Józef Orzeł – filozof i prezes Fundacji Klubu Ronina, prowadzą dyskusję na temat postrzegania współczesności, społecznej percepcji naszej przeszłości oraz dziedzictwa cywilizacyjnego i narodowego. Kolejne filmy poruszają zróżnicowane zagadnienia tworząc obraz obszarów, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju naszego kraju. Na przykład czwarty odcinek „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” to przemyślenia na temat przemian gospodarczych u zarania III Rzeczpospolitej Polskiej. Podzielił się nimi prof. Witold Modzelewski, współautor polskiego systemu podatkowego, bezpośredni obserwator tych wydarzeń.

 

Współczesne wyzwania gospodarcze i związaną z nimi polityką społeczną omawiali również odpowiednio w odc. 9 i 13 „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” prawnik i prof. Gertruda Uścińska – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dr Artur Bartoszewicz – znakomity ekonomista. Najistotniejsze wyzwania geopolityczne, idee Trójmorza, a także kwestie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich omawiali (w odcinkach siódmym, piątym i dwunastym) między innymi Grzegorz Górny, Marek Budzisz oraz Aleksandra Rybińska. Warto również obejrzeć interesującą rozmowę o polskiej kulturze Marcina Wolskiego z Tomaszem Łysiakiem (odc. 10), a także analizę współczesnego systemu edukacji prof. Aleksandra Nalaskowskiego (odc. 3).

 

Każda z rozmów „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” zasługuje na uwagę, a łączna lista uczestników dyskusji pełna jest ekspertów o unikalnej wiedzy i znakomitych umysłach, wśród nich: prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, prof. Aleksander Nalaskowski, Aleksandra Rybińska, prof. Witold Modzelewski, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Wojciech Surmacz, prof. Andrzej Zybertowicz, Marek Budzisz, Tomasz Łysiak, Grzegorz Górny, Marcin Palade, prof. Gertruda Uścińska, dr Artur Bartoszewicz, dr Józef Orzeł.

 

Wysoka jakość dyskusji „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” to także zasługa prowadzących. Dr Józef Orzeł, a także dr Artur Bartoszewicz, dr Karol Gac oraz Marcin Wolski zdecydowanie sprawdzili się w tej roli, wypełniając czas poszczególnych odcinków intrygującą wymianą myśli.

 

Rozmowy „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” to łącznie 15 godzin dyskusji, w których znajdziemy cenne i różnorodne spojrzenia na stojące przed Polską wyzwania. Ta idea, pewnej zadumy nad obecną sytuacją świata i Polski, ale także swobodnej i twórczej dyskusji, wpisuje się w działania, które Klub Ronina prowadzi nieprzerwanie od 2007 roku.

 

„Bez właściwego określenia czym są dziś polskie sprawy i dokąd chcemy zmierzać, nie możemy szukać dobrych dróg. Pobłądzimy. Na życie polskiej wspólnoty składa się wiele obszarów tematycznych. Potrzebujemy różnorodnych spojrzeń, a przede wszystkim czasu, bo w demokracji, diagnoza musi mieć szansę i czas na przesączenie się do społeczeństwa, winna przezeń być modyfikowana, a przede wszystkim uznana za swoją. I to jest cel Klubu Ronina od lat.” – Powiedział Józef Orzeł – współzałożyciel, a także prezes Fundacji Klubu Ronina. Cykl debat „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” został zrealizowany dzięki wsparciu partnerów: Sponsor Główny: Polski Koncern Naftowemu Orlen, Partner Strategiczny: Fundacja KGHM, Partner Projektu: Totalizator Sportowy, Partner Projektu: Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Partner Projektu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe.

 

15 rozmów, które składają się na cykl „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” to:

 

Odcinek 1: Prof. Andrzej Nowak i dr Józef Orzeł: Gdzie MY jesteśmy w dziejach Polski? Dlaczego umiejętność rozumowania i wiedza o swojej przeszłości są kluczowe dla teraźniejszości? Czy powinniśmy „wybrać przyszłość” i przestać spoglądać wstecz? Czemu nie jest to najlepsze rozwiązanie, znakomicie wyjaśniają prof. Andrzej Nowak i dr Józef Orzeł.

 

Odcinek 2: Prof. Wojciech Roszkowski i dr Józef Orzeł: Inteligencja – upadła klasa. Czy Polacy potrzebują naiwnej życiowo post-szlachetczyzny? Czym charakteryzuje się współczesna polska elita? Jak bardzo różni się elit z przeszłości? Czy w ogóle potrzebujemy grupy, która pełni rolę przewodnika narodu? Prof. Wojciech Roszkowski i dr Józef Orzeł rozważają za i przeciw w dyskusji o kondycji współczesnych elit.

 

Odcinek 3: Prof. Aleksander Nalaskowski i dr Józef Orzeł: Niedokończona wieczna reforma oświaty III RP? Jakie będą Rzeczypospolite skoro tak niedobre jest młodzieży chowanie? Czy potrzebujemy szkoły? Jakie jest jej miejsce w świecie zdominowanym przez internet? Jaką funkcję kulturową spełniają „lajki”? O przyszłości powszechnej edukacji rozmawiają  prof. Aleksander Nalaskowski i dr Józef Orzeł.

 

Odcinek 4: Prof. Witold Modzelewski i dr Artur Bartoszewicz: Ukryte koszty sukcesu III RP. Czy punkt zerowy – „szczęki” były niezbędne? Czym są wartości profesorskie? Kto wygrał na procesie transformacji i czego nie rozumieją współcześni politycy? Czy podatki są nam potrzebne? Po odpowiedzi na te i wiele innych pytań, zapraszamy do obejrzenia rozmowy dr. Artura Bartoszewicza z prof. Witoldem Modzelewskim.

 

Odcinek 5: Marek Budzisz i dr Józef Orzeł: Krótsze ramię Moskwy? Rosja w dziejach III RP. Czy dobrze wykorzystaliśmy czas pomiędzy upadkiem ZSRR, a powrotem Rosji Putina do globalnej gry? Jaką logiką kieruje się współczesna Rosja? Jakie powinny być nasze relacje dwustronne i jak angażować naszych partnerów w Unii Europejskiej i NATO do wspólnej polityki na kierunku wschodnim? Czy silniejsza, bardziej skonsolidowana wewnętrznie, świadoma własnych celów Rosja musi stanowić dla nas zagrożenie? Marek Budzisz przybliża nam te odpowiedzi na te pytania w rozmowie z dr. Józefem Orłem.

 

odcinek 6: Prof. Andrzej Zybertowicz i dr Józef Orzeł: Niebezpieczeństwa i szanse nowej rewolucji technologicznej. Czy rozwój technologii sprawia, że świat staje się bardziej dostępny, czy raczej kreuje i zmienia naszą rzeczywistość? Czy technologia odbiera nam wolność? Czy Big Techy destabilizują ludzkie życie?  O szansach i zagrożeniach rozwoju technologii rozmawiają prof. Andrzej Zybertowicz oraz dr Józef Orzeł.

 

Odcinek 7: Grzegorz Górny i dr Józef Orzeł: Polska polityka Trójmorza – strategie, marzenia, niewykorzystane szanse. Co łączy ze sobą państwa Trójmorza? Historia, wspólnota losu czy interesy gospodarcze? Na jakim wspólnym fundamencie powinniśmy budować tę inicjatywę? Na te pytania odpowiadają Grzegorz Górny oraz dr Józef Orzeł.

 

Odcinek 8: Marcin Palade i dr Józef Orzeł: Nie tylko kapitalizm, nie tylko migracja ze wsi do miast. W jakim punkcie zmiany społecznej jesteśmy? O społecznych konsekwencjach polaryzacji. Co gra w duszy polskiemu społeczeństwu? Jaki wpływ mają zmiany społeczne na rząd i jego politykę? O tych zagadnieniach rozmawiają Marcin Palade oraz dr Józef Orzeł.

 

Odcinek 9: Prof. Gertruda UŚCIŃSKA i dr Józef ORZEŁ: Czarna demograficzna dziura. Co robić na dekadę przed zapaścią? Jaka demograficzna przyszłość czeka Polskę? Czy państwo ma pomysły i rozwiązania, by zapewnić Polakom godne emerytury? Jak kreować politykę społeczną Polski? O możliwych odpowiedziach, doświadczeniach i rozwiązaniach rozmawiają prof. Gertruda Uścińska i dr Józef Orzeł.

 

Odcinek 10: Tomasz Łysiak i Marcin Wolski: Czy prawica zdezerterowała? Rzecz o polskiej kulturze. Co możemy powiedzieć o dorobku ostatnich 30 lat? Jak zmienił się język, kultura osobista, literatura czy film? Czy nasza kultura się wyjałowiła, a przykładem na to jest zanik wołacza? O dorobku lat po 1989 roku rozmawiają dziennikarze, pisarze i uczestnicy polskiego życia kulturalnego: Tomasz Łysiak i Marcin Wolski.

 

Odcinek 11: Ks. prof. Paweł Bortkiewicz i dr Józef Orzeł: Lewicowa ideologia, lepiej i piękniej kusi, gdy nadciąga z zachodu, a nie na taczankach? Czy grozi nam wyzerowanie człowieka? Czym są prawa człowieka i jak należy je interpretować? Ks. Prof. Paweł Bortkiewicz i dr Józef Orzeł w rozważaniach nad współczesną cywilizacją, kulturą i etyką.

 

Odcinek 12: Aleksandra Rybińska i dr Józef Orzeł: Od Bonn do Berlina. Polska w oczach i polityce Niemców. Jaka jest polityka Niemiec wobec Europy i świata? Czy i w jaki sposób zmieni się ona w najbliższych latach?  Gdzie na mapie politycznej są relacje Niemiec z Polską? Aleksandra Rybińska oraz dr Józef Orzeł zapraszają do obejrzenia dyskusji z cyklu „Wokół polskich spraw” na temat relacji polsko-niemieckich.

Odcinek 13: dr Artur Bartoszewicz i dr Józef Orzeł: 500+ to był brakujący element gospodarki towarowo-pieniężnej. Bariery? Czy między obecną polityką społeczną i ekonomiczną jest synergia, czy raczej tarcia i konflikty? Czy program 500 plus, który ma niewątpliwy wpływ na budżet państwa, przyczynia się do rozwoju gospodarki i czy jednocześnie pomaga budować nowoczesne polskie społeczeństwo? Jaki efekt gospodarczy przyniesie podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł? O wyzwaniach polskiej polityki gospodarczej i społecznej rozmawiają dr Artur Bartoszewicz oraz dr Józef Orzeł.

 

Odcinek 14: Wojciech Surmacz i dr Karol Gac: Co się stało z naszą klasą? Krótka historia mediów III Rzeczpospolitej Polskiej. Od dziennikarskiej potęgi do totalnego upadku? Czym są współczesne media? Jak zmieniły się w ciągu ostatnich 30 lat? Dlaczego nastąpiła erozja etosu dziennikarskiego? Jaka będzie przyszłość tego zawodu? O początkach, teraźniejszości i perspektywach na przyszłość polskiego dziennikarstwa rozmawiają praktycy, dziennikarze: Wojciech Surmacz i dr Karol Gac.

 

Odcinek15: dr Józef Orzeł i dr Karol Gac: Zbyt późno? Pyrrusowe zwycięstwo PiS. Co by było, gdyby to już Porozumienie Centrum wygrało u zarania III Rzeczpospolitej Polskiej? Jaka byłaby współczesna Polska, gdyby Porozumienie Centrum stworzyło w pierwszej połowie lat 90 trwałą koalicję rządową? Na ile taki scenariusz był realny? Jakie wnioski z historii politycznej III Rzeczpospolitej Polskiej wynikają dla współczesnych rządów Zjednoczonej Prawicy? Czy te doświadczenia wpłyną na przyszłość tych rządów? O historii, teraźniejszości i perspektywach rządów prawicy w Polsce rozmawiają dr Józef Orzeł i dr Karol Gac.

 

Uczestnicy rozmów cyklu „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+”:

 

Prof. – wybitny polski historyk, pisarz, autor „Dziejów Polski”, kawaler Orderu Orła Białego.

 

Prof. Wojciech Roszkowski – wybitny historyk, ekonomista i nauczyciel akademicki. Kawaler Orderu Orła Białego.

 

Prof. Aleksander Nalaskowski – wybitny pedagog, wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie edukacji i rozwoju człowieka. Członek Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

 

Prof. Witold Modzelewski – wybitny prawnik, ekonomista i współtwórca polskiego systemu podatkowego.

 

Marek Budzisz historyk – analityk, specjalizujący się w tematyce Rosji i postsowieckiego Wschodu. Jego analizy regularnie pojawiają się na blogu Wieści z Rosji oraz w licznych polskich mediach.

 

Prof. Andrzej Zybertowicz – socjolog, publicysta i nauczyciel akademicki, społeczny doradca prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej: Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy.

 

Grzegorz Górny – dziennikarz, publicysta, współtwórca kwartalnika „Fronda”, znawca tematyki środkowoeuropejskiej.

 

Marcin Palade – socjolog polityki, autor opracowań i analiz z zakresu preferencji społeczno-politycznych i geografii wyborczej w Polsce. Jest jednym z czołowych badaczy obszaru preferencji wyborczych Polaków.

 

Prof. Gertruda Uścińska – prawnik, politolog, od 2016 r. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2020 r. umieszczonana 3 miejscu listy 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej.

 

Tomasz Łysiak – pisarz, dziennikarz, publicysta i scenarzysta. Twórca literackiej trylogii, osadzonej w realiach średniowiecznej Polski, w czasie najazdu Tatarów. Współzałożyciel Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i ks. Anny Śląskiej.

 

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz – teolog, specjalista teologii moralnej, członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (TChr.). Członek komitetu nauk teologicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Aleksandra Rybińska – dziennikarka, specjalistka ds. polityki zagranicznej, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, członek Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej.

 

Dr Artur Bartoszewicz – ekonomista, wykładowca akademicki Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkołya Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Ekspertw obszarach analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i funduszy Unii Europejskiej, autor ekspertyz i raportów na rzecz Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędów Marszałkowskich, Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development).

 

Wojciech Surmacz – Prezes Polskiej Agencji Prasowej, wcześniej dziennikarz gospodarczy i śledczy, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, szef redakcji gospodarczej Polskiego Radia oraz wicedyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia.

 

Dr Józef Orzeł – filozof, prezes Fundacji Klubu Ronina i współzałożyciel Porozumienia Centrum. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej I kadencji. Od 2019 r. przewodniczący Rady do Spraw Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji.

 

Portal Informacyjny /ART/ 3.12.2021