Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

  W trzecią niedzielę listopada, co roku obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Aby tego typu święto przeszło do historii potrzebna jest wyobraźnia i uwaga wszystkich użytkowników dróg, nie tylko kierowców, pojazdów lecz ale również pieszych. Ważne jest aby być trzeźwym i nie używać środków odurzających. Aby Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych stał się świętem historycznym ważne są również działania prewencyjne oraz poprawa stanu dróg. Celem powinno być zwiększenie bezpieczeństwo użytkowników ruchu….

Czytaj

Pandemia szaleje, a inwestycje idą dalej

Pandemia szaleje, a inwestycje idą dalej

  Wszyscy żyją pandemia koronawirusa oraz jej skutkami społecznymi i gospodarczymi. Niemniej życie toczy się dalej. Wbrew obrazowi, który przekazują media wiele dziedzin życia funkcjonuje normalnie. Przykładem mogą być zadania inwestycyjne w infrastrukturę drogową realizowane przez Powiat Pilski. Wiele inwestycji w gminach powiatu Pilskiego wykonano przy współudziale finansowym samorządów. „Dzięki dobrej współpracy z samorządami gmin wspólnie realizujemy zadania znacznie poprawiające komfort życia mieszkańców.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski, starosta pilski. W Krępsku w gminie Szydłowo przy…

Czytaj

Pilskie Domy Pomocy Społecznej dofinansowane

Pilskie Domy Pomocy Społecznej dofinansowane

Dom pomocy społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawność. Pensjonariusze i pracownicy tych jednostek są szczególnie narażeni na chorobę COVID-19. Powiat Pilski pozyskał blisko 2.400.000 zł na wparcie działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pozyskane przez Powiat Pilski pieniądze pochodzą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który realizuje projekt „Domy…

Czytaj

Edukacja musi się rozwijać

Edukacja musi się rozwijać

  XXI wiek, a jesteśmy już w trzeciej jego dekadzie stawia ciągle nowe wyzwania. Jednak z nich są nowe formy kształcenia. To ważne, albowiem dobre wykształcenie dla młodych ludzi to zwiększanie szansy na dobrą pracę. Przykładem jak rozwijać bazę edukacyjną jest Powiat Pilski i jego wizjoner Starosta Eligiusz Komarowski. Nową inwestycją w oświacie jest Powiatowe Centrum Edukacji w Pile, które stanie się nowoczesną bazą kształcenia zawodowego na miarę XXI wieku. Właśnie został uruchomiony projekt „Gotowi…

Czytaj

Poprawia się jakość polskich dróg

Poprawia się jakość polskich dróg

  Fundusz Dróg Samorządowych jest jednym z głównych programów rządu Zjednoczonej Prawicy. Stanowi on bardzo ważne i potrzebne wsparcie dla samorządu. terytorialnego. Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych to znacząca wartość dla oceny jakości infrastruktury, którą uwzględniają potencjalni inwestorzy. Lepsze drogi to większe szanse na inwestycje i nowe miejsca pracy. Fundusz Dróg Samorządowych jest największym w historii dofinansowaniem władz centralnych przeznaczonych na modernizację i budowę dróg lokalnych. Bez tej pomocy wiele potrzeb i projektów komunikacyjnych byłoby pozbawionych…

Czytaj