Bank Pocztowy – wyniki za 2018 r. – ponad 60% wzrostu zysku netto

Bank Pocztowy – wyniki za 2018 r. – ponad 60% wzrostu zysku netto

Bank Pocztowy w 2018 r. wypracował 61 proc. wzrostu zysku netto i poprawił poziom zwrotu z kapitału ROE netto. Bank skutecznie usprawnił proces kredytu gotówkowego (wzrost sprzedaży 14 proc. r/r), wprowadził nowy proces kredytu hipotecznego (wzrost sprzedaży 158 proc. r/r) oraz odbudował kompetencje sprzedażowe w segmencie MSP (ponad 4- krotny wzrost sprzedaży r/r). Jednocześnie działania podjęte w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym przyczyniły się do istotnej poprawy jakości portfela kredytowego Banku. Ważnym wydarzeniem 2018 r. była…

Czytaj