Szczyt premierów V4

Szczyt premierów V4

  Przebieg negocjacji dotyczących propozycji Wieloletnich Ram Finansowych oraz polityki spójności na lata 2021-2027, projekt Europejskiego Funduszu Odbudowy, a także plany działań podczas Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. To najważniejsze tematy dyskusji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz wicepremier i minister inwestycji, informatyzacji i rozwoju regionalnego Słowacji Veroniki Remišovej. Rozmowa odbyła się na marginesie warszawskiego szczytu premierów V4, który rozpoczyna oficjalnie naszą prezydencję w V4. Unia Europejska potrzebuje ambitnego budżetu, pilnie przyjętego i…

Czytaj

Polskie produkty na zagranicznych rynkach

Polskie produkty na zagranicznych rynkach

Poznaliśmy wyniki 6. edycji konkursu „Go to Brand”. Ponad 1,1 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP otrzyma dofinansowanie na promocję zagraniczną. Mikro-, małe i średnie firmy wybrane do wsparcia otrzymają łącznie ponad 326 mln złotych z programu Inteligentny Rozwój na promocję swoich marek na zagranicznych rynkach. – Wiele polskich firm wyróżniających się pod względem jakości produktów i usług czeka na swoją szansę na zagranicznych rynkach. Wierzę, że z pomocą dotacji z programu Inteligentny Rozwój upowszechnienie polskich…

Czytaj

Szczyt liderów UN Global Compact

Szczyt liderów UN Global Compact

W dniach 15-16 czerwca będzie miał miejsce największy coroczny szczyt UN Global. Compact.26 godzin ciągłej transmisji 61 sesji z udziałem międzynarodowej społeczność liderów biznesowych, inwestorów i przedstawicieli rządowych Tysiące uczestników online z całego świata Tak można streścić zbliżające się UN Global Compact Leaders Summit 2020. Global Compact ONZ jest niewiążącym paktem Narodów Zjednoczonych, który ma zachęcać firmy na całym świecie do przyjmowania zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie polityk oraz informować o ich realizacji. Tegoroczny szczyt ONZ Global…

Czytaj

Środowisko może liczyć na fundusze unijne

Środowisko może liczyć na fundusze unijne

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego. My z tej okazji podsumowujemy proekologiczne działania dofinansowane z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).  Dotychczas w ramach programu dofinansowanych zostało 819 projektów o całkowitej wartości około 27,5 mld zł. Ponad połowa z tej kwoty, czyli 14,7 mld zł to wkład unijny. Od dobrej kondycji środowiska zależy nasza przyszłość. Dlatego fundusze unijne inwestujemy nie tylko…

Czytaj

Fundusze unijne pomagają zachować równowagę w przyrodzie

Fundusze unijne pomagają zachować równowagę w przyrodzie

Zmiany klimatu powodują nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. W Polsce obserwujemy występowanie zarówno długich okresów suszy, jak i nagłych opadów prowadzących do wezbrań rzek. Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) intensywnie wspiera działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami, które przyczyniają się do zmniejszenia skutków zarówno powodzi, jak i suszy. Tylko na inwestycje w sześć projektów przeciwpowodziowych z funduszy UE przeznaczyliśmy prawie 1,5 mld zł. – Fundusze unijne pomagają nam przeciwdziałać zmianom klimatu. Przykładem takiego działania jest wsparcie…

Czytaj

Sejm za nowymi mechanizmami polityki rozwoju

Sejm za nowymi mechanizmami polityki rozwoju

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel, przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. – Zmiany mają trzy cele. Po pierwsze, szykujemy grunt prawny pod nowe rozdanie unijnych funduszy. Po drugie, wpisujemy do ustawy nowe instrumenty polityki regionalnej, które wzmacniają pozycję samorządów lokalnych. Po trzecie, ściśle wiążemy planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Nowelizacja ustawy…

Czytaj

Wystartowała grupa zadaniowa ds. Krajowego Planu Odbudowy

Wystartowała grupa zadaniowa ds. Krajowego Planu Odbudowy

Tuż po ogłoszeniu przez Komisję Europejską nowej propozycji Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy wystartowały komentarze polityczne i gospodarcze oraz ogłaszane są uszczegółowienia tego projektu. A w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej poza analizami prowadzonymi przez naszych ekspertów rozpoczęła pracę grupa zadaniowa ds. opracowania Krajowego Planu Odbudowy. Taki plan będzie musiało opracować każde państwo UE, które będzie chciało skorzystać z najważniejszej nowości majowej propozycji Komisji Europejskiej, czyli nowego Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld euro….

Czytaj

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przygotowana w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich wchodzi w życie 27 maja 2020 r. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów złotych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich (KGW). To od 3 do 5 tys. zł na działalność zarejestrowanego KGW. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji w Dzienniku Ustaw. – Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich ułatwi realizację…

Czytaj