„Barometr Bayer 2020” o e-zdrowiu

 

Rozwój nowych technologii, wykorzystywanych w medycynie, ostatnio zdecydowanie przyspiesza, również za sprawą pandemii. Teleporady niemalże z dnia na dzień weszły w zakres usług zdrowotnych, zbiegając się w czasie z popularyzacją e-zwolnienia i e-recepty. Zgodnie z zapowiedziami w styczniu 2021 e-skierowanie ma stać się praktyką codzienną. Jakie jest społeczne podejście do rozwiązań w ramach e-zdrowia ma odpowiadać badanie „Barometr Bayer 2020”.

88 proc. respondentów, uczestniczących w badaniu „Barometr Bayer 2020”, wskazało, że rozwój nauki i technologii w kierunku powszechnego zastosowania rozwiązań z zakresu e-zdrowia jest potrzebny, lub wręcz wskazany. Mieli przy tym na myśli takie rozwiązania jak elektroniczną receptę, telekonsultacje, zapisy do lekarza przez Internet czy powiadomienia SMS o wizytach lekarskich. To wyniki badania opinii społecznej „Barometr Bayer 2020” przeprowadzonego na zlecenie Bayer przez Kantar.

„Barometr Bayer 2020” pokazuje duże poparcie dla cyfryzacji w ochronie zdrowia, to bardzo dobry prognostyk.” – Ocenia Markus Baltzer, prezes Bayer. – „Skuteczne wykorzystanie nowych technologii w obszarze medycyny i ochrony zdrowia może przynieść ogromne korzyści na wielu polach – począwszy od zastosowania sztucznej inteligencji w procesie poszukiwania nowych leków, po aplikacje mobilne umożliwiające monitoring stanu zdrowia pacjentów. Zbieranie danych z wielu źródeł, ich przekazywanie do personelu medycznego, a następnie analiza wspomagająca podejmowanie decyzji terapeutycznych to rozwiązania już dostępne i wciąż ulepszane w ramach wielu projektów e-health. Bayer angażuje się wraz z partnerami w budowanie ekosystemu innowacji, łączenie profesjonalistów i organizacji ochrony zdrowia oraz pacjentów, tak aby osiągać nowe poziomy cyfryzacji w obszarach dotychczas niezaspokojonych potrzeb.”

Rozwój e-zdrowia: wideoporady i monitorowanie zdrowia

„Barometr Bayer 2020” pokazuje również czego respondenci oczekują od rozwiązań w zakresie e-zdrowia w przyszłości. Najczęściej wskazywanym elementem jest możliwość rezerwacji i odwoływania wizyt online (70 proc.). Ankietowani często (51 proc.) wskazywali również na obszar monitorowana stanu zdrowia poprzez np. opaski rejestrujące określone parametry zdrowotne. Dane przesyłane do lekarza pozwalałyby na lepszą współpracę i terapię w chorobach kardiologicznych, neurologicznych i innych. Ponad 40 proc. respondentów deklaruje chęć skorzystania z widekonsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą, oraz teleporady.

„Uzyskane dane ukazują ważną konsekwencję obecnych uwarunkowań, mających związek z pandemią. Nastąpiła mianowicie przyspieszona adaptacja do nowych rozwiązań technologicznych i to w odniesieniu do bardzo osobistej sfery życia – własnego zdrowia.” – Uważa dr Izabella Anuszewska, Client Director, Kantar. – „Nowe rozwiązania uznawane są za potrzebne a doświadczenie z nimi odbierane jest w większości przypadków pozytywnie. Co istotne – jest to nie tylko deklaracja, ale opinie wynikające z osobistej praktyki. Ewentualne mankamenty są z nawiązką rekompensowane przez zalety rozwiązań z obszaru e-zdrowia. Pokazuje to po raz kolejny, jak bardzo funkcjonalną cechą ludzkości jest zdolność do przystosowania do zmieniających się warunków środowiskowych. Wiele z nowych rozwiązań i postaw względem nich może korzystnie wpłynąć na komfort korzystania z usług medycznych w okresie, gdy pandemia przejdzie już do historii.

Teleporada w obecnej formie nie zastępuje wizyty u lekarza. To „to nie to samo”

57 proc. ankietowanych skorzystało (osobiście lub członkowie ich rodzin) w czasie pierwszej fali pandemii z rozwiązań telemedycznych. Najczęściej były to kobiety w wieku pow. 55 lat (65 proc.) z wykształceniem wyższym, mieszkanki dużych miast (64 proc.) 62 proc. osób, które skorzystały z nowych form wskazuje, że jest zadowolona – przeciwnego zdania jest jedynie 7 proc. Z kolei 21 proc. deklaruje częściowe zadowolenie. Największą zaletą e-zdrowia jest, zdaniem respondentów, przede wszystkim oszczędność czasu (30 proc. wskazań). To czynnik szczególnie ważny dla osób młodych, w wieku 18-35 oraz mieszkańców miast. Na drugim miejscu jest skuteczność wizyty (24 proc.).

Jako największe wady rozwiązań e-zdrowia wskazywane są we wszystkich grupach wiekowych: niepełna usługa, brak fizycznego badania 47 proc. (w grupie niezadowolonych)oraz określenie takiej konsultacji medycznej stwierdzeniem „to nie to samo” (29 proc.). To ostatnie szczególnie często przywoływane jest przez osoby starsze, powyżej 56 roku życia (37 proc.)

O badaniu

„Barometr Bayer” to cykliczne badanie opinii na tematy ważne w debacie społecznej realizowane od 9 lat. „Barometr Bayer 2020” analizuje społeczne zainteresowania tematyką globalnych wyzwań w obszarach zdrowia, rolnictwa i zrównoważonego rozwoju: oceny własnej wiedzy, źródeł informacji i zaufania do nich. Ważnym elementem raportu jest stosunek do rozwiązań w zakresie e-zdrowia. Badanie zrealizował Kantar na zlecenie Bayer, na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej dla osób w wieku 18+. Liczebność próby N=1001, metoda: CAWI, data realizacji: sierpień 2020.

O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się przede wszystkim na obszarach nauk Life Science, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia kapitału poprzez innowacje i wzrost. Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, a marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2019 Grupa zatrudniała około 104 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 43,5 mld euro. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,9 mld euro, wydatki na badania i rozwój 5,3 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bayer.com.

 

Izabella Dessoulavy-Gładysz, Communications Business Partner PH/CH CEE, Bayer

Portal Informacyjny / 24.11.2020

Related Post